Jan Rein de Wit

Jan Rein is betrokken geweest bij de ontwikkeling van Weet Magazine en vervulde vele jaren de functie van hoofdredacteur.

Artikelen van de auteur

Draaide de aarde vroeger langzamer?

Draaide de aarde vroeger langzamer?

Vraag Zijn er theorieën die ervan uitgaan dat de aarde vroeger veel langzamer rond haar as draaide dan tegenwoordig? Zo ja, welke gevolgen zou dat langzamer draaien dan hebben in de zin van ouderdomsbepaling, ontstaanstheorieën, impact van de zondvloed, enzovoort?...