Kees Fieggen

Ir. K. Fieggen studeerde in Wageningen en heeft eenenveertig jaar lang les gegeven in biologie, science en algemene natuurwetenschappen. Voor die vakken heeft hij lesmateriaal geschreven. In 2016 schreef hij een boek over wetenschap, oorsprong en de Bijbel met als titel: "In de voetsporen van Kepler” en in 2015 jaar is van zijn hand een commentaar op het Bijbelboek Hebreeën verschenen. Hij geeft lezingen over Bijbelse onderwerpen en over de relatie wetenschap en de Bijbel. Bij het boek “In de voetsporen van Kepler" hoort de website kepler-science.nl (in Nederland en Engels), met veel extra’s en links.

Artikelen van de auteur

Horen parasieten in Gods goede schepping?

Horen parasieten in Gods goede schepping?

Parasieten lijken zeer goed berekend op hun taak - heeft God ze dan zo gemaakt? Of ligt dat toch anders? Paulus spreekt in Rom.8 over vruchteloosheid - ofwel ‘frustratie’ (naar een Engelse vertaling). De hele schepping zucht en wij zuchten mee. Zelfs onze cellen...

Boeken over oorsprong 2

Boeken over oorsprong 2

Het debat over schepping-evolutie gaat door. In het vorige nummer van Focus heb ik de boeken van Gijsbert van de Brink en van William VanDodewaard besproken. Nu wil ik “Oorspronkelijk” van Mart Jan Paul en “Adam, waar ben je” van Willem J. Ouweneel bespreken. Beide...

Draagt de arend het jong?

Draagt de arend het jong?

‘Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de HEERE hem geleid, er was geen vreemde god bij hem’ (Deut. 32:11-12 HSV). Vraag Ik wil graag een antwoord vinden op wat in...

Boeken over Oorsprong

Boeken over Oorsprong

Vorig jaar verschenen in Nederland twee belangrijke boeken van theologen over schepping-evolutie. Met name het boek van Gijsbert van de Brink (“En de Aarde bracht voort”) heeft heel wat discussie teweeg gebracht, o.a. in het ND en het RD. Er werden ook goed bezochte...

Mythische dieren?

Mythische dieren?

De beschrijvingen van de Behemoth en de Leviathan in Job 40-41 zijn verrassend gedetailleerd en realistisch. Wie met verstand van biologie (en fossielen) leest, herkent in de Behemoth bijvoorbeeld een Brachiosaurus (geen nijlpaard). Het spannen van de staart als een...