Marco Van Putten
Op zoek naar de Mozesberg – Waar lag de Horeb?

Op zoek naar de Mozesberg – Waar lag de Horeb?

God sloot Zijn verbond met de Israëlieten op de berg Horeb. In het Hebreeuws betekent die naam ‘verschroeiing’. Het vinden van de Horeb zegt iets over de betrouwbaarheid van de Bijbel. Welke bergen komen hiervoor in aanmerking? Een berg verdwijnt niet zomaar. De berg...

Wetenschap in de Bijbel?

Wetenschap in de Bijbel?

De Bijbel zou wetenschappelijke kennis over het gezonde leven en voor andere zaken geven. In de film ‘Moderne wetenschap in de Bijbel’ wordt een poging gedaan dit aan te tonen en dat dit ook ‘wetenschap’ genoemd kan worden. Maar ook dat die ‘wetenschap’ van belang kan...

Schepping wetenschappelijk bekeken

Schepping wetenschappelijk bekeken

Hoe is de wereld ontstaan? Waar komen mensen vandaan? Hoe is oud is de wereld? Dit zijn vragen waarvan moderne wetenschappers beweren deze steeds beter te kunnen beantwoorden. Wat daarover in de Bijbel staat wordt door hen als belachelijk en onwetenschappelijk...

M
"

Artikelen

Artikelen