Krokodilachtigen hebben een unieke klep in hun hart die het bloed in staat stelt de longen te mijden terwijl ze duiken. Dit kenmerk wordt de opening van Panizza genoemd en helpt ze gedurende lange perioden onder water te blijven wanneer ze door de mens of andere...