Dr. P. de Vries

Dr. P. de Vries (23 april 1956) diende als gemeentepredikant de gemeenten van Zwarte-broek-Terschuur, Opheusden, Elspeet, Waarder-Driebruggen en Boven-Hardinxveld. Van 2005 tot 2021 was hij docent Bijbelse theologie en hermeneutiek van het Hersteld Hervormd Seminarie dat verbonden is met de Vrije Universiteit. Van 2005 tot 2009 doceerde hij ook apologetiek. In 2018 be-eindigde hij vanwege de gezondheid van zijn vrouw de combinatie van predikant en docent. Zijn vrouw overleed in 2021. In september 2021 vertrok hij van het Hersteld Hervormd Seminarie. Voor de stichting ‘Godsvrucht en wetenschap’ verzorgt hij sinds die tijd theologische toerustingscursussen op HB0- en academisch niveau. In 1999 promoveerde hij aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn. De titel van zijn dissertatie luidde: Die mij heeft liefgehad. De gemeenschap met Christus in de theologie van John Owen (1616-1683). Op 24 maart 2010 promoveerde hij opnieuw, ditmaal over de heerlijkheid van JHWH in het Oude Testament, in het bijzonder in het boek Ezechiël. Deze promotie vond plaats aan de Universiteit van Amsterdam.

Artikelen van de auteur

Geloof en Wetenschap

Geloof en Wetenschap

Hoe verhouden geloof en wetenschap zich met elkaar? Het boek En de aarde bracht voort van prof. dr. G. van den Brink dat in 2017 uitkwam, heeft de discussie aangezwengeld over geloof en wetenschap en heel in het bijzonder over de vraag of het geloof in God als...

Vernieuwd en onveranderd

Vernieuwd en onveranderd

Onlangs verscheen opnieuw een belangrijk boek met medewerking van Bijbels Beraad M/V. Het gaat om ”Vernieuwd en onveranderd” van Rachel Gilson, een atheïstische jonge vrouw met lesbische gevoelens die een radicale verandering ondergaat doordat het Woord van God kracht...