Peter Kerstholt

Mr. P.A.C.H. Kerstholt is belastingadviseur en fiscaal intermediair.

Artikelen van de auteur

De indeling van het dierenrijk

De indeling van het dierenrijk

Het begin van de indeling van het dierenrijk staat in het begin van Genesis. De Thora onderscheidt daar de drie leefgebieden: water, lucht en land. Deze indeling is vanuit menselijk oogpunt direct waarneembaar. Het tweede onderscheid bij de indeling van het dierenrijk...

De schepping van de soorten

De schepping van de soorten

Door waarneming heeft de mens vastgesteld dat er talrijke planten- en diersoorten zijn. De vraag naar het ontstaan van de soorten wordt beantwoord in het eerste boek van de Thora. Er staat geschreven dat in den beginne de planten en dieren zijn geschapen naar hun...