Peter Van der Veen
Dr. P.J. van der Veen is oudtestamenticus en archeoloog.
Een kemel in de Bijbel? Of een kemel in De Standaard?

Een kemel in de Bijbel? Of een kemel in De Standaard?

Het bezit van kamelen speelde in de (latere) geschiedenis van Israël in het Oude Testament, in tegenstelling tot het Arabische schiereiland en de Negev-woestijn, nauwelijks een rol. Wie zich met dit thema diepgaander bezighoudt, zal ontdekken dat de veronderstelde terugprojectie uit latere tijd naar de vroege tijd van de aartsvader onnodig is. Dat betekent ook dat de datering van het boek Genesis honderden jaren eerder gebeurd moet zijn, dan vaak wordt aangenomen.