Philip Bell

Philip Bell is een wetenschapper en onderwijzer uit het Verenigd Koninkrijk. Hij studeerde biologie en geologie op de University of Wales. Sinds 2007 is hij directeur van Creation Ministries International (CMI VK en Europa), in welke hoedanigheid hij vaak schrijft voor het Creation magazine, de Journal of Creation en de website van CMI. Ook geeft hij vaak spreekbeurten op scholen, universiteiten en in kerken. Philip Bell is een overtuigd christen die in zijn vroege tienerjaren geworsteld heeft met het vraagstuk schepping en evolutie.

Artikelen van de auteur

Was Jezus een creationist?

Was Jezus een creationist?

Veel christenen zijn niet bereid om de eerste elf hoofdstukken van Genesis als een historisch verslag te zien. Je moet het volgens hen lezen als een religieuze mythe. Als die visie waar is, rijst er een belangrijke vraag: wat geloofde Jezus Zelf? Was Jezus een...

Vliegende spinnen

Vliegende spinnen

Zoals iedereen weet, hebben spinnen geen vleugels, toch kunnen vele van hen grote afstanden 'vliegen'. Het is al lang bekend dat kleine spinnen nieuwe gebieden kunnen koloniseren door als een ballon door de lucht te zweven. Zelfs Darwin verbaasde zich...