Pieter Lalleman
Dr Pieter J. Lalleman is een bijbelwetenschapper die van 2000 tot 2021 doceerde aan Spurgeon’s College in Londen. Hij studeerde theologie in Utrecht en Groningen en promoveerde op een apocriefe tekst, de Handelingen van Johannes. Hij doceerde Nieuwe Testament aan de Evangelische Hogeschool en aan het Seminarium van de Unie van Baptistengemeenten. Hij werkte mee aan de Studiebijbel en het tijdschrift Ellips. Hij is nu predikant in Surrey en redacteur van het European Journal of Theology. Hij schreef onder andere ‘De verborgen eenheid van de Bijbel. Het gebruik van het Oude Testament in het Nieuwe Testament.’
De Lijkwade van Turijn

De Lijkwade van Turijn

De lijkwade van Turijn fascineert mij al jaren. Als beginnend student werd ik ermee geconfronteerd; niet door de colleges, maar doordat een studiegenoot erover schreef in het faculteitsblad. Ik ben echter nooit een deskundige geworden. Ik weet dat de meningen van de...

De Dode Zeerollen

De Dode Zeerollen

In het jaar 2013 organiseerde 'Geloof jij het' een reeks congressen n.a.v. de Dode Zeerollen die in een museum te Assen te zien waren. Dr. P.J. Lalleman sprak op 31 augustus 2013 over deze Dode Zeerollen. Hieronder is zijn presentatie te bekijken:

Ruzie over identiteit dode uit Qumran

Ruzie over identiteit dode uit Qumran

In augustus 2003 werden de lezers van het Amerikaanse weekblad Time Magazine geprikkeld met de vraag of het lichaam van Johannes de Doper gevonden was. Voor zover ik weet is in de Nederlandse pers die vraag niet zo tendentieus gesteld, maar feit is wel dat in Qumran...

Was Sisera een ‘Italiaan’?

Was Sisera een ‘Italiaan’?

Op een heuveltop in Israël, niet ver van Megiddo, met uitzicht op de berg Karmel en de kust van de Middellandse Zee, hebben archeologen een unieke vesting opgegraven. De muur van deze vesting is niet zo regelmatig mogelijk, zoals bij de steden en vestingen van de Israëlieten en de Kanaänieten het geval was, maar enorm onregelmatig. Het terrein binnen de muur van deze vesting was grotendeels onbebouwd en door binnenmuren verdeeld in vijf kleinere gedeelten. Uit het gevonden aardewerk valt af te leiden dat de vesting alleen tussen ongeveer 1220 en 1170 v. Chr. bewoond is geweest, en later nooit meer. Anders dan vrijwel overal elders is er dus slechts één opgravingslaag. Alles wijst erop dat de bouwers van deze vesting, die tegenwoordig bekend staat als El-Achwat, noch Israëlieten noch Kanaänieten waren. Evenals de Filistijnen behoorden ze tot de zogenoemde Zeevolken, die geen Semieten maar Indo-europees waren, en die zich via Egypte in de kuststreek van Palestina vestigden rond de tijd waarin ook Israël Kanaän probeerde te veroveren.

Mozes en Jozua

Mozes en Jozua

Hoe oud is de Pentateuch? Al eeuwenlang discussiëren de theologen over deze vraag, maar ze kunnen zich daarbij amper op feitenmateriaal baseren. Nu is er een archeologische vondst die wel houvast biedt.