Pieter Lalleman

Dr Pieter J. Lalleman is een bijbelwetenschapper die van 2000 tot 2021 doceerde aan Spurgeon’s College in Londen. Hij studeerde theologie in Utrecht en Groningen en promoveerde op een apocriefe tekst, de Handelingen van Johannes. Hij doceerde Nieuwe Testament aan de Evangelische Hogeschool en aan het Seminarium van de Unie van Baptistengemeenten. Hij werkte mee aan de Studiebijbel en het tijdschrift Ellips. Hij is nu predikant in Surrey en redacteur van het European Journal of Theology. Hij schreef onder andere ‘De verborgen eenheid van de Bijbel. Het gebruik van het Oude Testament in het Nieuwe Testament.’

Artikelen van de auteur

Mozes en Jozua

Mozes en Jozua

Hoe oud is de Pentateuch? Al eeuwenlang discussiëren de theologen over deze vraag, maar ze kunnen zich daarbij amper op feitenmateriaal baseren. Nu is er een archeologische vondst die wel houvast biedt. De eerste vijf boeken van de Bijbel worden traditioneel aan Mozes...