Pieter Lalleman
Dr Pieter J. Lalleman is een bijbelwetenschapper die van 2000 tot 2021 doceerde aan Spurgeon’s College in Londen. Hij studeerde theologie in Utrecht en Groningen en promoveerde op een apocriefe tekst, de Handelingen van Johannes. Hij doceerde Nieuwe Testament aan de Evangelische Hogeschool en aan het Seminarium van de Unie van Baptistengemeenten. Hij werkte mee aan de Studiebijbel en het tijdschrift Ellips. Hij is nu predikant in Surrey en redacteur van het European Journal of Theology. Hij schreef onder andere ‘De verborgen eenheid van de Bijbel. Het gebruik van het Oude Testament in het Nieuwe Testament.’
Buitenbijbelse teksten uit de tijd van David en Salomo

Buitenbijbelse teksten uit de tijd van David en Salomo

Uit het oude Israël hebben we naar verhouding weinig teksten. We hebben natuurlijk het Oude Testament, maar de handschriften daarvan zijn relatief jong. Er is amper geschreven materiaal bewaard uit de tijd waarin het Oude Testament zich afspeelt. Daarom beweren kritische geleerden dat het oude Israël pas laat een eigen beschaving ontwikkelde en dat het koninkrijk van David en Salomo niet veel meer was dan de fantasie van schrijvers uit de tijd van de ballingschap of later. Toch zijn er inscripties ontdekt en gepubliceerd die de lacune een beetje opvullen. Ik stel er een aantal voor en trek dan conclusies.