Hoe is onze Bijbel ontstaan? Hoe is de Bijbel tot stand gekomen/ ontstaan? Hoe zijn we tot de 66 Bijbelboeken gekomen? Wie hebben dat besloten, wanneer, waar en hoe? Laten we eerst eens kijken naar de boeken van het Oude Testament. God heeft het Oude Testament aan...