Rob Visser

Drs. J.R. Visser studeerde theologie aan de Theologische Universiteit Kampen. Sinds 1 november 2015 is hij predikant van de Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. (GKN).

Artikelen van de auteur

De Schepper is God

De Schepper is God

In het RD van zaterdag 12 oktober 2019 schreef Pieter Rouwendal over het probleem van de evolutietheorie. De belangrijkste stelling was dat het niet zo kan zijn dat de HERE als de betrouwbare God tegenstrijdig is in Zijn openbaringsbronnen. Het kan niet zo zijn dat...

De waarde van het lichaam – Deel 2

De waarde van het lichaam – Deel 2

Wat is menselijk leven en wanneer heeft het recht op bescherming? Het gaat hier om heel belangrijke vragen. Zeker als je erover nadenkt of het kiezen voor abortus in het algemeen een verantwoorde keuze is. Hierbij is opvallend dat je al meer hoort dat we vanaf de...

De HERE heeft alles gemaakt

De HERE heeft alles gemaakt

Als het over de schepping gaat hebben we te maken met iets dat volop in discussie is. Steeds weer wordt er gesproken over schepping en evolutie. Hoe is de schepping er gekomen. Hoe is het leven op aarde gekomen. Hoe was de schepping in het begin? Was de dood er vanaf...

Wie is de Here Jezus?

Wie is de Here Jezus?

We zijn op weg naar het kerstfeest. De Zoon van God is mens geworden. Hij is gekomen om zondaren te redden. Een prachtig feest. Juist omdat de Here Jezus echt gekomen is. Juist omdat we mogen weten wat er met Hem gebeurd is, wat Hij gedaan en gezegd heeft. Juist omdat...