Scheppingscongres
Scheppingscongres is een initiatief van vier christenen uit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.