Stef Heerema

Stef Heerema doet sinds 2006 structureel onderzoek naar het ontstaan van zoutformaties en ijstijd verschijnselen. Zijn eerste wetenschappelijke publicatie dateert van 2009. Hij is lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Stef Heerema heeft nieuwe ontdekkingen gedaan over het ontstaan van de zoutlagen onder Noord-Nederland en toont een relatie met de Bijbelse zondvloed.
Meer over de auteur

Persoonlijke introductie

Na het afronden van de HTS Vliegtuigbouwkunde heb ik gewerkt bij Fokker. Ook ben ik verkoper geweest van stoomketels. Daarna heb ik gewerkt bij Urenco, waardoor ik met mijn gezin een tijd in Engeland heb gewoond en gewerkt. Daar was ik betrokken bij het verrijken van Uranium. Daarna ben ik een eigen ingenieursbureau gestart, waarmee ik werk voor Urenco en Cordis (productie hartcatheters) mocht verrichten. Vanuit dit ingenieurswerk werd ik medebestuurder van een stichting die het ondergrondse zout in Noord-Nederland wilde benutten. Zo ontdekte ik de kracht van zondvloedgeologie, want het evolutionisme heeft een allerbelabberdste verklaring voor het ontstaan van zoutlagen. De noodzaak tot het bestrijden van het evolutionisme activeerde mij en anderen om Logos Instituut op te richten. Als onderzoeker focus ik me op zondvloedgeologie.

Publicaties

Artikelen van de auteur

Excursie aan de Opaalkust in Frankrijk

Excursie aan de Opaalkust in Frankrijk

In de meivakantie van 2021 zullen Michaël Dekee en Stef Heerema een excursie leiden aan de Opaalkust in Frankrijk. Kom meer te weten over de zondvloed! De kliffen bij Sangatte uit het Pleistoceen gaan zuidwaarts naadloos over in kliffen die wordentoegeschreven aan het...

Tijd voor zelfstudie

Tijd voor zelfstudie

Heerlijk dat jong en oud nu tijd heeft voor zelfstudie. Als je meer wilt weten over het ontstaan van aardlagen tijdens de zondvloed dan zijn deze links aan te raden: https://logos.nl/zoutmagma-gestold-in-interactie-met-modder/ https://logos.nl/ijstijdverschijnselen/...

Eindejaarsactie 2019 – Logos Instituut

Eindejaarsactie 2019 – Logos Instituut

Dit jaar hebben we zoveel mensen mogen bemoedigen! Steeds meer kerken en scholen vragen om (gast)sprekers en materialen. Ook vinden onze boeken, dvd’s en youtube filmpjes hun weg naar steeds meer mensen. Ons aanbod neemt toe, de bezoekersaantallen op logos.nl lopen...

Rik, waar ben je?

Rik, waar ben je?

Rik Peels van de VU adverteert de evolutietheorie, omdat volgens zijn RD artikel van 3 november het merendeel van de academici (waaronder Richard Dawkins) dat doen. Maar het is verwonderlijk dat hij afwezig is op congressen waar wetenschappers bijeenkomen die deze...

God gaat niet vreemd

God gaat niet vreemd

De vrouw baarde een Zoon. De Zoon werd weggevoerd naar God en de vrouw vluchtte naar de woestijn. Het gaat hier in Openbaringen om de Messiasbelijdende gemeente uit joden en heidenen. Johannes beschrijft ook een andere vrouw. Stomverbaasd is hij over haar. Een...