Featured Image

Creëer geen vals dilemma tussen het functionele en het materiële in Genesis Recensie: The Lost World of Genesis One

John Waltons boek The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate (InterVarsity, 2009) moet wel ophef veroorzaken. Waarom? John Walton richt zich als Oudtestamenticus tot een breed publiek over de betekenis van Genesis 1. Walton wil zich inleven in wat Genesis 1 te zeggen had tot de oude Israëlieten. Zij stellen… Creëer geen vals dilemma tussen het functionele en het materiële in Genesis Recensie: The Lost World of Genesis One“>Read more »