Baby’s genetisch aanpassen?

by | jan 3, 2019 | Ethiek, Genetica

Experimenten op mensen, vooral in de vroegste stadia van het leven, roepen allerlei ethische problemen op. Vanaf de eerste IVF tot de mogelijkheid van het klonen van mensen, is er gedebatteerd over de moraliteit van het knoeien met mensen, die vervolgens mogelijk hun leven lang zullen lijden aan de gevolgen van de experimenten. CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), een technologie voor genbewerking die genetische manipulatie eenvoudiger en goedkoper dan ooit tevoren heeft gemaakt, houdt zowel de belofte in van een remedie voor ziekten die momenteel fataal zijn, maar ook het gevaar van het openen van een doos van Pandora van onbedoelde gevolgen.

He Jiankui, een Chinese fysicus, heeft bekend gemaakt dat een meisjestweeling is geboren met genen die met CRISPR zijn bewerkt. Dit was een poging om ze resistent te maken tegen het HIVvirus – hun vader, maar niet hun moeder, is HIVpositief. Door zo te handelen (als hij dat heeft gedaan – deze beweringen moeten nog onafhankelijk bevestigd worden), heeft hij de Chinese wet en de internationale ethische consensus tussen genetici overtreden en deze baby’s blootgesteld aan andere gezondheidsrisico’s, en dat voor iets wat uiteindelijk geen zin heeft.

Het experiment

Een gen genaamd CCR5 maakt een eiwit aan dat het HIVvirus (het agens dat AIDS veroorzaakt) gebruikt om in de cel te komen. Ongeveer 20% van de mensen van Europese origine heeft een gemuteerde versie van het gen, dat geen goed werkend eiwit oplevert. Interessant is dat mensen die twee kopieën van het gemuteerde gen hebben (ongeveer 1% van de mensen met Europese afkomst) minder vatbaar zijn voor HIV. Sommige genetici denken dat selectiedruk van virussen, zoals kinderpokken, ervoor zorgde dat deze mutatie zo algemeen werd in sommige Europese bevolkingsgroepen, maar in feite afwezig is in China. He Jiankui gebruikte CRISPR-technologie om zich op CCR5 te richten in een poging de Europese mutatie te dupliceren. Hij faalde – het muteerde het gen op een andere manier, en hoe dat de tweelingen zal beïnvloeden, valt nog te bezien.1

Opgemerkt moet worden dat de wetenschapper tot zover in dit experiment niets ongebruikelijks heeft gedaan – genetische manipulatie experimenten met menselijke embryo’s vinden al plaats. In één artikel wordt opgemerkt dat “het gebruik van een genetisch gemanipuleerd embryo om een zwangerschap te verkrijgen, zou illegaal zijn in een groot deel van Europa en verboden in de Verenigde Staten. Het is ook verboden in China in een ministeriële richtlijn voor IVF-klinieken uit 2001.”2 Maar ik kon geen seculiere bron vinden die de embryo-experimenten op zichzelf in de weg stond.

De volgende opmerking is tamelijk typerend: “We zeiden: ‘wees niet bang’, toen wetenschappers voor het eerst Crispr gebruikten om DNA te bewerken in niet-levensvatbare menselijke embryo’s. Toen ze het in embryo’s probeerden die in theorie baby’s konden worden, zeiden we: ‘geen paniek.’ Vele jaren en jaren van stug laboratoriumwerk gingen voorbij zonder dat iemand zelfs maar zou bedenken om het in de baarmoeder van een vrouw te plaatsen.”3

En een docent bio-ethiek suggereert: “We hebben een formeel moratorium nodig op de implantatie van genetisch gemodificeerde embryo’s, terwijl we dieper kijken naar wat ons mens maakt, en welk effect het bewerken van het menselijk genoom kan hebben op de toekomst van onze soort.”4

Veel wetenschappers zijn boos dat He Jiankui de embryo’s heeft geïmplanteerd en heeft laten uitgroeien. Christenen zouden dubbel zo boos moeten zijn. Waarom? Omdat onze bezorgdheid over deze tak van wetenschap fundamenteel anders is. We moeten ons verzetten tegen elk onderzoek dat opzettelijk menselijke embryo’s, wat kinderen zijn, zelfs in deze zeer vroege ontwikkelingsfase, schaadt of doodt. Als zodanig zijn het menselijke wezens die naar het beeld van God zijn geschapen. De wetenschappelijke gemeenschap is verontwaardigd over de geboorte van deze meisjes – we moeten niet alleen hierover verontwaardigd zijn, maar ook over het onbekende aantal embryo’s dat gedood en weggooid is tijdens het proces om deze meisjes op de wereld te zetten.

Waarom het niet zinvol is

De tweeling die geboren is met het bewerkte gen, heeft een zeer lage kans om HIV te krijgen – er is geen mogelijkheid bekend waarmee toevallig contact met hun vader hen het virus zou geven, of welk ander risico er ook zou zijn, dat zou op verschillende manieren behandeld had kunnen worden.5

Het stukmaken van het CCR5-gen brengt ook andere risico’s met zich mee. Mensen met twee exemplaren van het veranderde gen zijn gevoeliger voor West-Nijlvirus, Japanse encefalitis en hebben meer kans om te sterven aan de griep.6 Ze zijn ook gevoeliger voor Type 1 diabetes.7

Er zijn al CCR5-genexperimenten gaande met HIV-positieve volwassenen – mensen die er daadwerkelijk van kunnen profiteren – en deze experimenten houden geen risico voor het menselijk leven in.8 Net als bij volwassen stamceltherapie versus embryonale stamceltherapie blijkt de meest ethische aanpak ook de meest effectieve aanpak.

Kiembaan modificatie

Een ernstige ethische bezorgdheid bij genetische manipulatie betreft kiembaan-wijziging – veranderingen aan het genoom die door nakomelingen van een patiënt worden overgeërfd. In sommige gevallen kunnen dergelijke wijzigingen zinvol zijn, bijvoorbeeld om de ziekte van Huntington te elimineren. Maar dergelijke wijzigingen moeten zeer zorgvuldig worden toegepast. De vrees bestaat dat een dergelijke wijziging in de kiembaan de deur naar ‘Supermensen’ kan openen en dat het zich kan uitbreiden voorbij het genezen van ziektes naar het kiezen van genen voor een verbeterd uiterlijk, intellect of atletische prestaties.

De verontwaardiging van de wetenschappelijke gemeenschap

He Jiankui heeft een bijna unanieme heftige reactie en verontwaardiging van de wetenschappelijke gemeenschap gekregen. Hij handelde onder de dekmantel van geheimhouding, en slechts een paar mensen wisten wat hij echt aan het doen was met zijn experimenten. Een nieuwsartikel vat samen: “De CRISPR-pionier Jennifer Doudna zegt dat ze ‘geschokt’ was. NIH-directeur Francis Collins zei dat het experiment ‘erg verontrustend’ was, en zelfs Julian Savulescu, een ethicus die onderzoek naar gen manipulatie als ‘een morele noodzaak’ heeft beschreven, noemt He’s werk ‘monsterlijk’.”9

Ongeacht de consensus, wat He Jiankui deed, was een slecht idee. Maar toch, “wetenschappers zeggen dat er geen manier is om iemand te stoppen die de intentie heeft om te knutselen met DNA, wat de wetten of normen ook zijn. CRISPR is goedkoop en gebruiksvriendelijk – daarom begonnen wetenschappers zich al zorgen te maken dat zoiets zou gebeuren op het moment dat de technologie werd uitgevonden.”10

Het valt nog te bezien of de tweeling echt bestaat11 – eerdere claims van gekloonde of genetisch gemodificeerde baby’s bleken hoaxes te zijn.

Het is belangrijk om op te merken dat de verontwaardiging over het experiment alleen gerechtvaardigd is binnen een christelijk wereldbeeld, het enige dat het menselijk leven logischerwijs boven dat van dieren kan verheffen. In het evolutionaire wereldbeeld van deze wetenschappers zijn mensen gewoon een ander dier – dus waarom zouden ze meer overstuur raken over het experimenten met menselijke embryo’s dan met embryo’s van de rat?

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van Creation Ministries International. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

 1. Yong, E., The CRISPR baby scandal gets worse by the day, The Atlantic, theatlantic.com, 3 December 2018.
 2. Regalado, A., Chinese scientists are creating CRISPR babies, MIT Technology Review, technologyreview.com, 25 November 2018.
 3. Molteni, M., Scientist who Crispr’d babies bucked his own ethics policy, Wired, wired.com., 27 November 2018.
 4. Annas, G., POV: How did claims of CRISPR babies hijack an international gene-editing summit? BU Today, bu.edu, 4 December 2018.
 5. Sax, P., As a strategy for HIV prevention, disabling the CCR5 gene In embryos implanted in HIV-negative mothers makes zero sense, NEJM Journal Watch, blogs.gwatch.org, 2 December 2018.
 6. Yong, E., A reckless and needless use of gene editing on human embryos, The Atlantic, theatlantic.com, 26 November 2018.
 7. CCR5 gene, Genetics Home Reference, ghr.nlm.nih.gov.
 8. ong, E., The CRISPR baby scandal gets worse by the day, The Atlantic, theatlantic.com, 3 December 2018.
 9. Yong, E., The CRISPR baby scandal gets worse by the day, The Atlantic, theatlantic.com, 3 December 2018.
 10. AP, ‘I was angry at his recklessness’: Could anyone have topped gene-edited babies experiment? news.com.au, 3 December 2018.
 11. red.: op het moment van schrijven van dit artikel: 11 december 2018

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!