Onlangs bleek uit onderzoek dat bacteriën soms verder kijken dan puur hun eigen voortbestaan. Het komt voor dat in een hele populatie een paar bacteriën die resistent zijn voor antibiotica, hun meer kwetsbare soortgenoten helpen. Ze verbeteren de overlevingskansen van de minst resistente bacteriën, onder andere door een signalerend molecuul te produceren. Dat molecuul alarmeert cellen in zijn omgeving om systemen te activeren die de antibiotica tegengaan. Waarom helpen deze onbaatzuchtige wezens niet alleen zichzelf om te overleven en zich voort te planten? ScienceNow, een website met wetenschappelijk nieuws, meldde over dit onderzoek: ‘De mutanten hadden het niet nodig om deze moleculen te produceren. Ze deden dit simpelweg voor een hoger doel, het algemeen belang.’ Het lijkt erop dat deze bacteriën door een Schepper zijn uitgerust, die de waarde van onbaatzuchtigheid begrijpt.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van Weet Magazine. Het originele artikel is hier te vinden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Weet Magazine

Written by

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Weet-Magazine. Regelmatig wisselen we artikelen uit met het tijdschrift Weet Magazine. Abonnee worden? Klik dan hier.

10 Comments

M.Nieuweboer

“Onlangs bleek uit onderzoek dat bacteriën soms verder kijken dan puur hun eigen voortbestaan.”

Wie bekend is met de evolutietheorie zoals ze is kan onmogelijk verbaasd zijn. Het schijnt dat Darwin zelf hier al op wees. Maar i.i.g. kwam de Russische onderzoeker Pjotr Kropotkin binnen tien jaar na verschijnen van Origin of Species (eerste druk) op grond van zijn Siberische onderzoekingen al tot de conclusive dat samenwerking (hij noemde het Wederzijdse Hulp) een belangrijke factor is in evolutie.

“Waarom helpen deze onbaatzuchtige wezens niet alleen zichzelf om te overleven en zich voort te planten?”

Omdat het de eigen kans om vruchtbare nakomelingen te verkrijgen vergroot. [Er] is (…) geen link naar het originele artikel. Ik heb gegoogeld op ScienceNow [maar] kon niets vinden. (…)

Reply
peter b

Ook voor samenwerkingsverbanden heb je nieuwe genetische informatie nodig. Het heeft geen enkele zin om over evolutie te speculeren als de kernvraag niet wordt beantwoord: wat is de oorsprong van de informatie die evolutie laten verlopen? Selectie is verder niets dan een reproductieverschil, geen informatiegenerator. En mutatie vernietigt informatie. Kortom: ev[olutiebi]ologie heeft een probleem.

Richard

“Omdat het de eigen kans om vruchtbare nakomelingen te verkrijgen vergroot.”

Dit is niets meer dan een aankondiging. Ik mis een rationele rechtvaardiging voor de “Wederzijdse Hulp”. Als het universum is ontstaan door een kosmisch ongeluk, onze waarnemingen van onze zintuigen niets meer zijn dan elektrische prikkels, in ons hoofd willekeurige chemische reacties plaatsvinden, wij hebben moeten doden om te overleven in een meedogenloze wereld waarin geen bezorgdheid is voor een ander, hoe krijg je daarin “Wederzijdse Hulp”? Er is geen “Wederzijdse Hulp” in de evolutie omdat er geen “Wederzijdse Hulp” is in de evolutie. Door te stellen dat “het de eigen kans om vruchtbare nakomelingen te verkrijgen vergroot” wordt de discussie onderschat. Hoe krijg je deze samenwerking, zoals in het artikel beschreven, in een wereld die alleen materialistisch is?

Reply
Hetty Dolman

Samenwerking is gedrag. Ik zou niet weten waarom gedrag niet onderhevig is aan evolutie als dat een bepaald organisme meer overlevingskansen geeft. Leeuwen overleven door samenwerking. Ze maken afspraken met elkaar over hoe de jacht moet verlopen, en knuffelen elkaar. Dat is gedrag. Andere katachtige zijn meer solitair en jagen en leven alleen. Zelfs creationisten beweren dat er een basistype kat was waaruit alle katachtige zijn geëvolueerd dus is het gedrag mee-geëvolueerd met de omstandigheden.

Alles wat de kans op meer vruchtbare nakomelingen vergroot is welkom in de evolutie. Je kwetsbare (vegetarische) kuddedieren die als groep overleven door hun aantal, en je hebt dieren die in hun uppie beter overleven en zonder vormen van samenwerking makkelijk overleven. Gedrag is inherent aan de evolutietheorie en blijkbaar ook binnen het creationisme aanvaard.

Volgens veel creationisten is de bijbel van belang voor naastenliefde. Moraal bestaat niet zonder de bijbel. Hoe kunnen dan bacteriën naastenliefde vertonen?

Reply
Richard

“Ik zou niet weten waarom gedrag niet onderhevig is aan evolutie als dat een bepaald organisme meer overlevingskansen geeft.”
Omdat gedrag niet bestaat in de evolutie. Dat gedrag zou bestaan in de evolutie is een zelf toegekende eigenschap. De evolutie zit er vol mee. Daarom gaat evolutie de geschiedenisboeken in als de meest onjuiste theorie ooit.

“Alles wat de kans op meer vruchtbare nakomelingen vergroot is welkom in de evolutie.”
Dit is wederom niets meer dan een aankondiging die vanuit de evolutie niet rationeel te rechtvaardigen is.

“Moraal bestaat niet zonder de bijbel.”
Exact, waarom zou je niet iemand doden als die je irriteert? Als mensen gewoon geëvolueerde roofdieren zijn, die hebben moeten doden om te overleven, dan is wat één dier doet naar de andere moreel irrelevant. We stoppen immers geen leeuw in de gevangenis voor het doden van een gnoe. Waarom zouden we vasthouden aan een gedragscode in een dog-eat-dog wereld waarin geen bezorgdheid is voor een ander? Er is geen probleem met kwaad in een atheïstisch wereldbeeld omdat er geen kwaad is in een atheïstisch wereldbeeld. Als morele wetten niet van boven zouden komen dan moeten het persoonlijke voorkeuren zijn. Geen conventies want je kan een week in een bibliotheek doorbrengen zonder een spoor te vinden van een universele afgesproken gedragscode tussen verschillende groepen mensen of volkeren. Als iedereen zijn eigen gedragscode kan bepalen dan leidt dat tot de absurde consequentie dat niemand kan stellen dat wat anderen doen verkeerd is. De uitkomst van een willekeurig chemisch proces in jou hoofd is namelijk niet de uitkomst van een willekeurig chemisch proces in iemand anders hoofd. Het is dan een persoonlijke keuze op hetzelfde niveau als “roze is mijn favoriete kleur”. Liegen, stelen en moorden is dan niet fout. Als de atheïst zegt moreel te zijn dan is hij irrationeel want hij moet Bijbelse concepten [overnemen] die tegenstrijdig zijn met zijn wereldbeeld. En is het niet verkeerd om te stelen?

Hetty

@Richard,

“Omdat gedrag niet bestaat in de evolutie. Dat gedrag zou bestaan in de evolutie is een zelf toegekende eigenschap. De evolutie zit er vol mee.”

Dat gedrag niet zou bestaan in de evolutie is een uitspraak zonder onderbouwing. Aangezien gedrag erfelijk is en ik trekjes van zowel paps als mams in mezelf ontdek acht ik de stelling dat evolutie geen gedrag insluit als ongefundeerd. Gedrag is gedeeltelijk genetisch bepaald.

“Daarom gaat evolutie de geschiedenisboeken in als de meest onjuiste theorie ooit.”

Interessante voorspelling. Vooralsnog wordt de evolutietheorie aanvaard door vrijwel alle academici ter wereld en wordt er vruchtbaar mee gewerkt. We wachten het af.

“Exact, waarom zou je niet iemand doden als die je irriteert?”

Vrijwel geen enkel mens, bijbels gericht of niet, dood iemand die irritant is. Niet één dier dood een dier zonder reden. Daarvoor moet je psychopathisch zijn. Gedrag is: aangeleerd, genetisch bepaald, cultureel bepaald en wat karaktertrekjes en eigen wil die het gedrag beïnvloeden. De tien geboden zijn universeel, alleen stenigen we de overtreders niet meer, in dat opzicht voldoet het OT niet meer, zo houden we ook geen slaven meer. Wat 4000 jaar geleden nog prima was is nu verboden.

“Waarom zouden we vasthouden aan een gedragscode in een dog-eat-dog wereld waarin geen bezorgdheid is voor een ander?”

Omdat de evolutie heeft gezorgd voor bezorgdheid en empathie. Sterker nog: dat is een voorbeeld voor mensen met wat sociale vaardigheden en IQ. Daarom werken atheïstische mensen bij AZG.

“Er is geen probleem met kwaad in een atheïstisch wereldbeeld omdat er geen kwaad is in een atheïstisch wereldbeeld.”

Je schetst, nogmaals, een [verkeerd] wereldbeeld. Een normaal mens raakt beschadigd als [hij] teveel met moord en doodslag wordt geconfronteerd wordt. Post traumatisch stress syndroom kan trouwens ook dieren overkomen. Ook in een atheïstisch wereldbeeld is liefde en mededogen bewezen.

Reply
Richard

“Aangezien gedrag erfelijk is en ik trekjes van zowel paps als mams in mezelf ontdek acht ik de stelling dat evolutie geen gedrag insluit als ongefundeerd. Gedrag is gedeeltelijk genetisch bepaald.”

Dat we gedrag waarnemen en wat het is is niet de vraag. De vraag is hoe het is ontstaan als evolutie waar zou zijn.

“Vooralsnog wordt de evolutietheorie aanvaard door vrijwel alle academici ter wereld”

Dit heet “an appeal to the majority”. Wist je dat veel academici niet durven zeggen dat evolutie niet klopt?

“en wordt er vruchtbaar mee gewerkt”

Dat is niet juist. Evolutie is onvruchtbaar. Je kan de beste hersenchirurg zijn of de snelste op de 100 meter zonder ook maar iets van evolutie af te weten. Kan je een voorbeeld geven waar evolutie “vruchtbaar” zou zijn?

“Vrijwel geen enkel mens, bijbels gericht of niet, dood iemand die irritant is.”

De kranten staat vol met berichten dat er mensen vermoord zijn. Zoals je kan lezen is de vraag niet hoe vaak dit gebeurd maar waarom je dit kwaad vindt vanuit een atheistisch perspectief?

“Gedrag is: aangeleerd, genetisch bepaald, cultureel bepaald en wat karaktertrekjes”

Het is niet de vraag wat gedrag is. Hoe ontstaat gedrag als evolutie waar zou zijn?

“en eigen wil die het gedrag beïnvloeden.”

Hoe kan je een eigen wil hebben in de evolutie als waarnemingen van zintuigen niks meer zijn dan…?

“De tien geboden zijn universeel”

Dat heb ik inderdaad uitgelegd. Waarom zijn ze dat in het atheistisch wereldbeeld?

“Omdat de evolutie heeft gezorgd voor…”

Hoe? De rechtvaardiging hiervoor ontbreekt. Waar komt dit vandaan zonder dit te veronderstellen of te zeggen dat dit er nu eenmaal is?

“Ook in een atheïstisch wereldbeeld is liefde en mededogen bewezen.”

Deze discussie gaat niet over dat atheïsten geen liefde en mededogen kennen of dat christenen moreel gezien beter zijn. Gelukkig dat de meeste atheïsten inconsequent zijn aan hun wereldbeeld en de Bijbelse tien geboden lenen in hun dagelijks leven.

Hetty Dolman

@Richard,

“Deze discussie gaat niet over dat atheïsten geen liefde en mededogen kennen of dat christenen moreel gezien beter zijn. Gelukkig dat de meeste atheïsten inconsequent zijn aan hun wereldbeeld en de Bijbelse tien geboden lenen in hun dagelijks leven.”

Ik heb geen idee waarom empathie en het daaruit voorkomende altruïsme tergengesteld zou zijn aan een ‘atheïstisch’ werdeldbeeld. Talloze christenen gaan er trouwens vanuit dat de evolutietheorie gewoon waarheid is. Empathie is gewoon een vorm van emotionele intelligentie. Elk mens heeft emoties, dus waarom geen empathie? Waarom zou dat tegen het atheïsme ingaan? Het is gewoon een eigenschap die die menselijk is. De één heeft het meer dan een ander. Zelfs als je een trouwe hond zoekt die jou graag beschermd en tevens ook sociaal is kun je een fokker vinden die selecteert op die eigenschappen. Op sociaal gedrag valt dus te selecteren, wat een bewijs is dat dit gedrag te evolueren is.

“kan je een eigen wil hebben in de evolutie als waarnemingen van zintuigen niks meer zijn dan…?”

Zowel de mens als veel dieren zijn in staat om keuzes te maken. Ook dat behoort tot intelligentie. Er zijn trouwens enorm veel gelovigen die beweren dat de mens geen eigen wil heeft en dat God je hele leven bepaald. Dat is zelfs bijbels te onderbouwen.

“Het is niet de vraag wat gedrag is. Hoe ontstaat gedrag als evolutie waar zou zijn?”

ls groepen mensen beter kunnen overleven door samen te werken, en dus de best samenwerkende dieren/mensen overleven is dat een gedraging die, genetisch gezien, vanzelf de overhand krijgt, want sociaal gedrag is overerfbaar!

Reply
Richard

“Ik heb geen idee waarom empathie en het daaruit voorkomende altruïsme tergengesteld zou zijn aan een ‘atheïstisch’ werdeldbeeld.”

Als creationisten verwachten we dat het universum begrijpelijk is en functioneert op een uniforme en logische manier omdat het door een logische God is gecreëerd en Die het constant onderhoud. Een van de problemen die je ondervindt bij het rationele perspectief van atheïsme is dat er geen basis is voor “empathie” of het maken van morele claims of wat dan ook. Als atheist kan je niet rationeel beweren dat er iets misgaat, of dat iemand ooit iets verkeerd gedaan heeft. Begrippen als “goed” en “kwaad” zijn zinloos in een atheïstisch wereldbeeld omdat er geen objectieve universele standaard kan zijn – alleen persoonlijke, subjectieve meningen.

“Talloze christenen gaan er trouwens vanuit dat de evolutietheorie gewoon waarheid is. Empathie is gewoon een vorm van emotionele intelligentie. Het is gewoon een eigenschap die die menselijk is.”

Dit is niet juist. Zij geloven dat God evolutie gestuurd heeft en empathie niet “gewoon” een vorm van emotiele intelligentie of “gewoon” een menselijke eigenschap is.

“Zowel de mens als veel dieren zijn in staat om keuzes te maken. Ook dat behoort tot intelligentie.”

Om onze waarnemingen van de wereld zinvol te maken, zou de Bijbel waar moeten zijn. Anders zouden we geen reden hebben om te denken dat onze zintuigen en herinnering betrouwbaar zijn.

“ls groepen mensen beter kunnen overleven door samen te werken, en dus de best samenwerkende dieren/mensen overleven is dat een gedraging die, genetisch gezien, vanzelf de overhand krijgt, want sociaal gedrag is overerfbaar!”

Dit is een goed voorbeeld dat evolutie niet [klop]t. Zodra verondersteld wordt dat iets “vanzelf de overhand krijgt” zou dat door diezelfde evolutie niet “genetisch gezien” doorgegeven worden.

BK

Beste Hetty,
Persoonlijk vind ik het argument [dat] talloze christenen gaan er vanuit dat niet zo’n sterk argument. Evenals de bewering [dat] we dat leeuwen in groepen zien jagen. Dat we iets zien betekent niet dat het dan automatisch in de “evolutieleer” past. Daar zie ik graag onderbouwing. Net zozeer dat als de media zegt, brexit is slecht. Is het dan slecht? Persoonlijk zou ik dan de voors en tegens willen zien. We zijn iets te gemakkelijke volgers geworden van hetgeen een ander zegt. Daarnaast zijn leeuwen miljoenen jaar geleden geëvolueerd. De bacteriën stammen van miljarden jaren terug. Dat is nogal een verschil. Houdt dit in dat de bacterie toch niet zo simpel is, in vergelijking met de doorgeëvolueerde wezens?

Reply

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

 tekens over