Bad Jezus als een moslim?

by | okt 22, 2018 | Apologetiek, Islam, Onderwijs, Theologie, Wereldreligies

U bent van ons gewend dat wij moslims laten zien waar hun argumenten tegen het christendom de fout in gaan. Dit keer bespreken we een ietwat simplistische claim die helaas maar al te vaak langskomt op social media: Jezus zou een moslim zijn want hij bad met zijn gezicht naar de grond in Mattheüs 26:39. We hopen dat moslims die dit argument herkauwen, gaan beseffen dat deze influistering van hun broeders geen kans maakt tegen een oprechte toepassing van de Schrift en eenvoudige logica. Ook willen we de christenen sterken in hun verdediging tegen dit argument. Het promoten van de Islam geeft ook in dit geval meer theologische problemen dan de religie uit Mekka al had. We zullen er een aantal bespreken zodat u op snelle en correcte wijze kunt pareren wanneer u hiermee wordt geconfronteerd.

Gezicht op de grond = moslim?

De snelste en misschien wel meest effectieve manier om de absurditeit van dit argument bloot te leggen, is dat u meegaat met de redenering van de moslim in kwestie. Met hun argument leggen ze namelijk een definiërend criterium neer voor wanneer iemand een moslim is: Jezus bad met zijn gezicht op de grond en is derhalve moslim. Als dat zo is, hoeft u slechts te verwijzen naar de foto hieronder van biddende boeddhisten. U kunt de moslim vervolgens vragen of dit dan ook moslims zijn. Ter ondersteuning kunt u ook verwijzen naar de video onderaan dit artikel waarin een boeddhist uitlegt hoe je staat, knielt en buigt voor Boeddha.

U kunt de tafels zelfs omdraaien en vragen of Boeddhisten een legitiem argument zouden hebben wanneer zij beweren dat Muhammad een Bhoeddist was aangezien hij “bad als een boeddhist, met zijn gezicht naar de grond.” Zonder twijfel zal de moslim direct bezwaar maken. En terecht, gezien de belabberde argumentatie. Wij vragen moslims om dezelfde standaard toe te passen op het Christelijk geloof.
Indien de situatie erom vraagt, kunt u opmerken dat deze boeddhisten “inderdaad” erg veel lijken op moslims. Hun prostratie is bijna identiek aan die van hen. Er is enige kennis nodig om de verschillen waar te nemen, zoals de onderarmen op de grond die moslims van de vloer af houden. Ook de gewaden doen sterk denken aan de kleding die moslims dragen wanneer ze de Kabaa in Mekka bezoeken tijdens hun pelgrimstocht (Hadj: zie foto linksonder). De biddende boeddhisten hebben zelfs een bidmatje en gebedskralen. Desondanks zal geen oprecht mens uitsluitend op basis hiervan beweren dat Muhammad een Bhoeddist was of Boeddha een Moslim. Overigens kent het Hindoeïsme ook een prostratie ritueel waarbij het voorhoofd de grond dient te raken. Het is eerder denkbaar dat de Islam haar gebedsrituelen heeft overgenomen van deze twee veel oudere religies.

U kunt het argument nog verder doorvoeren, door een foto te laten zien van een Rooms-katholieke priester die wordt ingewijd (foto rechtsboven). Het laatste wat een moslim wil, is beweren dat deze priesters moslims zijn. Maar ze bidden toch echt met hun gezicht naar de grond. Willen ze vasthouden aan het argument dat Jezus moslim was, puur omdat hij met zijn gezicht naar de grond bad, dan zijn deze mensen dat natuurlijk ook. U zult begrijpen dat moslims dit argument moeten laten varen bij het zien van deze foto’s.

Bidt een moslim tot de Vader?

Indien gewenst kunt u het argument ook weerleggen met de Bijbel in de hand. Met hun redenering nemen ze namelijk aan dat het genoemde Bijbelvers authentiek is, want anders hoeven ze er ook niet naar te verwijzen. Meestal zullen ze het vers echter niet volledig citeren omdat daar de problemen al beginnen. Bij vervelende of koppige moslimapologeten is het wellicht goed om te vragen waarom men slechts een derde van het vers citeert. Want als we het vers bekijken valt direct op dat Jezus daar bidt tot de Vader en dat is in de Islam een streng verboden adressering van Allah (zie de Koran 5:18, 19:88-93). Als we de inhoud van het gehele vers geloven dan is de Islam een valse religie. Uiteraard zal hij dit niet willen uitdragen, waardoor het schijnvertrouwen dat hij in het vers had gelegd direct moet worden opgezegd zodat hij moslim kan blijven. Want hoe geloofwaardig is het om circa 10 van de 36 woorden van een vers aan te nemen als waarheid terwijl je de rest een verzinsel noemt? Met het opzeggen van zijn vertrouwen in het vers moet vervolgens afscheid worden genomen van het argument dat Jezus daar als een moslim bad. De overlevering is immers in strijd met de Koran.

In z’n algemeen is het nooit een verstandig idee om je eigen theologie te willen bewijzen vanuit het Heilige Boek van een andere religie. Je zult namelijk altijd stuiten op het inconsistentie-probleem, zoals nu wederom is gebleken. Wij raden ook christenen af om de Koran te doorzoeken naar zogenaamde bewijzen voor de goddelijkheid van Jezus. Enige waarheid die de Koran bevat, berust enkel op toeval of plagiaat uit de Bijbel. Veel meer woorden hoeven daar niet aan te worden besteed.

“Ik zie christenen nooit zo bidden”

Soms zegt de moslimapologeet nooit een christen te zien bidden met het gezicht naar de grond. Nog los van het feit dat het voor christenen geen vereiste is om zo te bidden, kunt u de gesprekspartner erop wijzen dat een moslim überhaupt niet veel christenen in gebed zal zien. Dat is vanwege de volgende uitspraak van Jezus Christus:

Nu iets over het bidden. Wees niet zoals de schijnheiligen: die bidden zodat iedereen het kan horen en zien, op de hoek van de straat en in de synagoge. Zij hebben hun beloning al. Als u bidt, ga dan uw kamer in, doe de deur achter u dicht en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader, die ziet wat er in het verborgene gebeurt, zal u belonen. En wees bij het bidden niet langdradig en gebruik geen zinloze herhalingen, zoals de andere volken doen. Want die denken dat hun gebeden worden verhoord als zij veel woorden gebruiken. Doe niet zoals zij. Bedenk dat uw Vader precies weet wat u nodig hebt, al voor u Hem erom vraagt! (Mattheus 6:5-7)

Met de wil van God zullen deze woorden van Jezus een ontnuchterende snaar raken bij uw gesprekspartner. Want meer dan 80% van de moslims spreekt geen Arabisch maar herhaalt desondanks eindeloos de gememoriseerde gebeden omdat dit nu eenmaal zo is voorgeschreven. Ook bidden zij vaak op straat en in publieke ruimten, waar iedereen hen kan zien. Zoals u gelezen heeft, noemt Jezus zulk gedrag hypocriet en wijst hij christenen erop dat zij heel anders moeten bidden: achter gesloten deuren, zodat de gelovige middels het gebed de eer zoekt van de Almachtige God alleen.

Hoe bidt een Christen?

Hoe “moeten” Christenen dan wel bidden? Dat is iets waarin het Christelijk geloof zich onderscheidt van vrijwel alle andere religies. Het bidden is namelijk niet gebonden aan een ritueel, want dat zijn menselijke innovaties die voortkomen uit bijgeloof en de behoefte om orde en overzicht te scheppen. Als men een lijstje met instructies afwerkt, heeft men al snel het gevoel dat er met eigen initiatief ijverig kan worden gewerkt aan de goedkeuring van God. Feit is echter dat gebed staat voor communicatie met God: het uitroepen naar God dat u Hem liefheeft of Zijn hulp zoekt, berouw wilt tonen of Hem bedankt voor Zijn genade. U heeft geen ritueel nodig om te zorgen dat God naar u luistert. Ook is het niet zo dat God uw gebed in een bepaalde fysieke richting wenst te zien. God is overal en Hij sluit zijn ogen niet voor u als uw handen “incorrect” staan of uw onderarmen de grond wel of niet raken. Het is onze oprechte wens dat nutteloze gebondenheid verdwijnt uit de harten van ongeloof en dat deze plaats maakt voor een hart dat zoekt naar God, zonder de belemmeringen van ritualistische verzinsels.

Zoals u hebt gelezen hoort dit argument niet thuis in het handboek van de serieuze moslimapologeet. Mocht u het toch tegenkomen tijdens gesprekken op het werk of op een verjaardag, dan heeft u vanaf vandaag een gepast antwoord klaar.

Gods Zegen
Met dank aan de Heer,
die alle dingen mogelijk maakt
In Jezus Naam,
Amen

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van Deo Volente NL. Het originele artikel is hier te vinden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!