Barry Setterfield antwoordt Robert Day

by | mrt 3, 2017 | Astronomie & Kosmologie, Natuurkunde, Onderwijs

Een artikel geschreven door Robert P.J. Day, copyright 1997, staat al enige tijd op de website van Talk.Origins Archive. Dit artikel bedoelt om mijn research met betrekking tot de lichtsnelheid te kleineren. Echter, behalve één uitzondering is het hele essay gebaseerd op een serie van voortgangsrapporten die vooraf gingen aan het augustus 1987 Rapport, geschreven op verzoek van Stanford Research Institute. Als Day prefereert om in 1997 artikelen te kritiseren, die slechts representatief zijn voor werk in uitvoering, zelfs voordat het Rapport zelf was gepubliceerd (tien jaar voordat Day’s artikel werd geschreven), toont dat hoe misplaatst zijn methoden van onderzoek en kritiek zijn.

Het enige statement dat Robert Day maakte dat enige relevantie heeft voor de lopende discussie over c-decay1, is zijn noemen van het Acts and Facts Impact artikel van juni 1988, geschreven door Gerald Aardsma voor het ICR. Aardsma’s onjuiste methode is hem door verschillende mensen onder de aandacht gebracht nog voor hij het artikel publiceerde. Zijn argumenten werden ook effectief weerlegd door Trevor Norman van de faculteit van de Wiskunde in Flinders University. Normans weerlegging was gebaseerd op een superieure statistische benadering, die hem aanbevolen was door de toenmalige professor in de statistiek in zijn faculteit. Aardsma is nooit ingegaan op de items die Norman heeft aangebracht, en evenmin deden verschillende andere statistische criticasters dat. Verder presenteerde Alan Montgomery2, na een intensieve serie analyses, twee artikelen, één op een creationistische conferentie (ICC 1994 Proceedings), de ander in Galilean Electrodynamics (vol. 4 nr. 5 [1993], p. 93 e.v.). Deze brachten effectief alle statistische kritiek op het c-decay voorstel tot zwijgen. Montgomery’s twee artikelen zijn nooit weerlegd.

Day’s kritiek op mijn erkenning van mijn vooronderstellingen is interessant. Veroordeelt hij mijn eerlijkheid of de vooronderstellingen zelf? Hij is welkom om ermee van mening te verschillen, maar omgekeerd zou ik hem willen vragen om zijn eigen vooronderstellingen te erkennen, waarmee ik zo vrij ben te verschillen. Als christen accepteer ik Gods Woord, of de Schrift, als gezaghebbend over de zaken waarover het spreekt. Dus is het redelijk dat ik geïnteresseerd ben om gebieden te onderzoeken die sommige van deze zaken adresseren. Ik ben niet onfeilbaar en ik pretendeer niet alle feiten hier bij elkaar te hebben. Maar dezelfde situatie doet zich voor op elk gebied van wetenschappelijke onderneming, en daarom vindt er voortdurend research plaats. Ondertussen is voortgang in gegevensverzameling, bewijs door waarneming en aansluitend bijwerken van een theorie nogal erg verschillend van Day’s kleineren van iemands geloof. Ik vraag mij af of zijn spot misschien een laatste toevlucht is, gezien de legitieme wetenschappelijke kritiek al effectief was weerlegd lang voor de copyright-datum van 1997 op Day’s artikel.

Ik wijs er ook op dat een aantal gekwalificeerde wetenschappers, die niet mijn visie delen, ook zijn gekomen tot overeenkomstige conclusies als ikzelf. Niet alleen hebben Moffat, Albrecht, Magueijo en anderen aangegeven dat de lichtsnelheid belangrijk hoger was in het verleden, maar Barrow heeft ook gesuggereerd dat het wellicht nog steeds verandert. Dit is een voortgaand en open veld van onderzoek, en ik kan Day aanbevelen om materiaal te lezen dat meer bij de tijd is dan wat er was gepubliceerd in de 1980s.

Intussen gaat mijn werk voort aan andere aspecten van het onderwerp. In lijn met werk gedaan door Tifft, Van Flandern, Puthoff, Troitskii en een aantal andere onderzoekers, ziet het er naar uit dat er stevig bewijs is in de ruimte zelf met betrekking tot de veranderende lichtsnelheid. Dat is het onderwerp van een artikel dat naar een wetenschappelijk blad is gestuurd voor peer-review. Anderen, van zowel evolutie- als creatie-achtergrond zijn ook bezig met research met betrekking tot de veranderende lichtsnelheid. Daardoor is c-decay levend en wel, en lijkt Robert Day’s afwijzing van het onderwerp enigszins voorbarig.

Dit artikel is met toestemming vertaald en overgenomen van de website van Setterfield. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. c-decay = afname van de lichtsnelheid
  2. Alan Montgomery = statisticus in dienst van de Canadese regering

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!