Ir. Bart van den Dikkenberg over ‘De werken van Zijn handen’

by | mrt 15, 2024 | Bijbelvast, Interview, Theïstisch evolutionisme vs. creationisme, Theïstische evolutie, webshop

Ir. Bart van den Dikkenberg over ‘De werken van Zijn handen’

Bart van den dikkenberg

Ir. Bart van den Dikkenberg is wetenschapsredacteur bij het Reformatorisch Dagblad en ouderling in zijn gemeente. Hij vertelt ons over zijn nieuwe boek over evolutie en de Bijbel: ‘De werken van Zijn handen’.

Wat heeft u met het onderwerp schepping & evolutie?
“Ik ben inmiddels ruim 15 jaar wetenschapsredacteur bij het Reformatorisch Dagblad. Tijdens mijn studie liep ik bij een aantal vakken, waaronder ecologie en ontwikkelingsbiologie, geregeld aan tegen de evolutionaire voorstelling van zaken. Ik heb dat gewoon geleerd, al had ik in mijn achterhoofd: die spoort niet met de Bijbel. Hoe? Dat had ik toen nog niet zo scherp op het netvlies.

Toen ik in 2008 bij het RD kwam, viel ik met mijn neus in de boter. Ik moest het Darwinjaar helpen voorbereiden voor de krant. Je begrijpt dat ik me razendsnel de stof eigen moest maken. Achteraf zeg ik: wat stond ik er toen naïef in. Ik maakte bijvoorbeeld geen scherp onderscheid tussen de Bijbelse scheppingsleer en wat creationisten beweren op basis van hun modellen. Dat doe ik nu wel. Ik onderscheid Gods Woord van menselijke wetenschappelijke theorieën en modellen, of die nu creationistisch zijn of evolutionistisch. Modellen en theorieën zijn feilbaar, de Bijbel onfeilbaar.”

Achteraf zeg ik: Wat stond ik er toen naïef in

Wat was de aanleiding voor het schrijven van ‘De werken van Zijn handen?’
“Het deputaatschap van onderwijs, opvoeding en catechese van de Gereformeerde Gemeente in Nederland legde in 2018 de vraag bij me neer of ik een brochure wilde schrijven voor studerenden over en tegen theïstische evolutie. Dat werd uiteindelijk dit boek van 400 pagina’s… “

Wat is theïstische evolutie?
“Simpel gezegd: de theorie dat God heeft geschapen door middel van natuurlijke, materiële evolutieprocessen.” Wie wilt u bereiken? “Het boek is in eerste instantie bedoeld voor studerenden; specifieker de bovenbouw havo/vwo, hbo’ers en wo’ers. Maar ook catecheten, ouders en andere geïnteresseerden kunnen er hun voordeel mee doen. Het theologische en filosofische deel is voor iedereen te behappen. Het wetenschappelijke, technische, biologische zal wat meer doorbijten zijn voor mensen die daarin wat achtergrond missen.“

Wat hoopt u te bereiken met het boek?
“Hetzelfde als prof. Gijsbert van den Brink met zijn boek “En de aarde bracht voort”: dat studenten zien dat ze vanwege de evolutietheorie geen afscheid hoeven te nemen van de Bijbel en het christelijke geloof. Maar mijn uitgangspunt en einddoel is anders: met mijn boek hoop ik duidelijk te maken dat de lezer met de Bijbel op een vast en onwankelbaar fundament staat als hij vasthoudt aan Gods Woord. De evolutietheorie in al zijn facetten kun je dan gerust leren als wetenschappelijke theorie, maar deze tegelijk afwijzen als waarheid voor waar het gaat over de universele gemeenschappelijke afstamming van de soorten.”

Is theïstische evolutie in de Bijbel in te passen? En wat zijn enkele problemen van theïstische evolutie?
“Nee, de Bijbel biedt hiervoor geen enkel aanknopingspunt. Het is een theorie die van buitenaf wordt ingebracht als verklarend filter voor de Bijbel, maar die tegelijk volkomen wezensvreemd is aan de Bijbel. Kijk, het gaat ten diepste over de eeuwige bestemming van de mens. Als we Genesis 1-11 loslaten als waargebeurde historie, raken we de basis onder de leer van verzoening door Christus’ voldoening kwijt. Als de eerste Adam geen historische persoon is in tijd en plaats, de zondeval alleen een theologische en geen historische gebeurtenis meer in tijd en plaats, wat moeten we dan met Christus als de tweede Adam? Stierf Hij dan voor de fictieve zonde van een fictief persoon?

In mijn boek geef ik aan dat er wetenschappelijk gezien geen stevige basis is om de universele gemeenschappelijke afstamming van de soorten te beschouwen als waarheid. Filosofisch gezien is theïstische evolutie een wangedrocht: hoe kun je zelfschepping door doelloze, natuurlijke, materiële evolutieprocessen op één lijn brengen met een schepping door een geestelijke God die schept door een enkel woord te spreken?”

In mijn boek geef ik aan dat er wetenschappelijk gezien geen stevige basis is om de universele gemeenschappelijke afstamming van de soorten te beschouwen als waarheid.

‘De werken van Zijn handen’ van Bart van den Dikkenberg is te koop via webshop.logos.nl.

De werken van Zijn handen: Een kritisch commentaar op theïstische evolutie

Binnenkort zal Logos Instituut samen met Ir. Bart van den Dikkenberg een podcast-serie opnemen over theïstische evolutie en de Bijbel. Hou onze website in de gaten voor meer informatie.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!