Basisprincipe 1: Zes letterlijke dagen

by | sep 28, 2018 | Logos Basics, Onderwijs, Theologie

In de context verwijst het woord dag in Genesis 1 naar zes dagen van 24 uur. Telkens verschijnt het met “avond en morgen” of met een nummer als “zesde dag” en verwijst het naar een 24-uursdag.

Schiep God het hele universum, inclusief de oorspronkelijke planten, dieren en de eerste twee mensen (Adam en Eva) in zes letterlijke dagen van 24 uur? Of vond de schepping plaats gedurende miljoenen jaren? Voor het antwoord daarop moeten we bedenken dat de oorspronkelijke lezers van Genesis geen wetenschapper of Hebraïcus waren. Integendeel, het waren voormalige slaven – meestal ongeschoolden – op weg naar het Beloofde Land. De vaders werd opgedragen om hun kinderen te onderwijzen (Deuteronomium 6: 1-7), dus de Hebreeuwse taal in Genesis 1 moet heel duidelijk zijn geweest voor het gewone volk, zelfs voor kinderen.

Wanneer we zorgvuldig naar Genesis 1 kijken, in het Hebreeuws of zelfs in het Nederlands, is het duidelijk dat God alles in zes letterlijke (24-uur) dagen heeft geschapen. Eerst wordt ons verteld dat Hij de aarde in duisternis heeft geschapen en daarna licht heeft geschapen. Toen noemde Hij het licht “dag” en Hij noemde de duisternis “nacht.” En toen zei Hij (in het originele Hebreeuws) “en [daar] was avond en [daar] was ochtend, één dag.” Hij herhaalde dezelfde verklaring aan het einde van de tweede dag tot en met de zesde dag.

Op alle andere plaatsen in het Oude Testament, wanneer het Hebreeuwse woord voor “dag” (יוםֹ, yom) verschijnt met “avond” of “morgen” of er naar wordt verwezen met een getal (bijvoorbeeld “zesde dag” of “vijf dagen”), betekent het altijd een dag van 24 uur. Ook bij de vierde dag liet God zien dat het om letterlijke dagen gaat, door ons het doel te vertellen waarvoor Hij de zon, maan en sterren schiep – zodat we de tijd konden aangeven: letterlijke jaren, letterlijke seizoenen en letterlijke dagen. Vervolgens in Exodus 20: 8-11 beval God de Israëlieten om zes letterlijke “dagen” te werken en op de zevende te rusten omdat Hij schiep in zes “dagen” (met hetzelfde Hebreeuwse woord).

Bovendien lazen ook Jezus en de nieuwtestamentische apostelen Genesis 1-11 als een duidelijk historisch verhaal. Er zijn bijzonder goede wetenschappelijke argumenten voor die conclusie.1

Er is geen bijbelse of wetenschappelijke reden om je te schamen voor het geloof in een recente schepping van zes dagen. God heeft helder en waarheidsgetrouw gesproken. Wil je Zijn Woord meer vertrouwen dan de arrogante aanspraken van zondige mensen?

<strong>10 BASISPRINCIPES DIE ELKE CREATIONIST MOET WETEN</strong>
Basisprincipe 1: Zes letterlijke dagen
Basisprincipe 2: Radiometrische datering
Basisprincipe 3: Variatie binnen geschapen typen
Basisprincipe 4: De uniciteit van de mens
Basisprincipe 5: Ver sterrenlicht
Basisprincipe 6: De wereldwijde vloed
Basisprincipe 7: Dinosaurussen in de ark
Basisprincipe 8: Eén ras
Basisprincipe 9: Lijden en dood
Basisprincipe 10: Het Evangelie

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Answers Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Mortenson, T., 2010, Six literal days, Answers 5 (2): 50 (Artikel).

Voetnoten

  1. Terry Mortenson and Thane H. Ury, eds., Coming to Grips with Genesis (Green Forest, Arkansas: Master Books, 2008)

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!