Basisprincipe 10: Het Evangelie

by | dec 7, 2018 | 03. Theologie, Logos Basics, Onderwijs

Christenen die volhardend vasthouden aan de historische gegevens van de Bijbel hebben het antwoord op de problemen van het leven. De Schepper van onze, eens zo perfecte, wereld beloofde onze Redder te worden. Geboren in de lijn van Abram, leed Jezus Christus de dood zodat Hij leven kon geven aan iedereen die op Hem vertrouwt.

Kruis

Een keerpunt in de geschiedenis was toen God tegen Abram zei: “En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.” (Genesis 12: 3). God beloofde Abram (die kort daarna een nieuwe naam kreeg: “Abraham”) dat in zijn zaad alle naties van de aarde gezegend zouden worden. De kern van deze verwijzing is in het werk van de Messias (Jezus Christus), de beloofde afstammeling van Abraham. Hij leefde een volmaakt leven, stierf aan het kruis voor onze zonden en stond weer op, leven schenkend aan allen die in Hem geloven (1 Korinthiërs 15:1-4). Dit evangelie moet het centrum zijn van de bediening van een christen. Het uiteindelijke doel van bediening is niet het winnen van debatten met tegenstanders, maar het verkondigen van het evangelie.

De wetenschappelijke aspecten van de schepping zijn belangrijk, maar zijn van ondergeschikt belang voor de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus als soeverein, schepper, verlosser en rechter. Christenen kunnen argumenten gebruiken om “bolwerken” af te breken (2 Korinthiërs 10: 4), maar het eindresultaat moet zijn, de leegte te vullen met de waarheid die tot redding leidt. Alleen kennis van feiten zal niemand redden. De kracht zit niet in een menselijke redenering, maar in Gods Woord en het werk van Christus. Jezus is de weg, de waarheid en het leven (Johannes 14: 6). Geen enkele andere naam, geen hoeveelheid overtuigingskracht en geen welsprekendheid kan iemand redden. Alle schatten van wijsheid en kennis worden gevonden in Christus (Kolossenzen 2: 3).

Christenen worden opgeroepen om altijd klaar te staan antwoorden te geven (1 Petrus 3:15). Antwoorden op technische vragen kunnen laten zien hoe de Bijbel relevant is, het vertrouwen in Gods Woord aanmoedigen en de gelovigen versterken, maar deze antwoorden zijn slechts een stap in het brengen van het evangelie aan die verloren gaan. Christenen moeten leren om zelf betrouwbaar te zijn door op juist wijze om te gaan met het Woord van God (2 Timotheüs 2:15). We moeten ons niet schamen om de boodschap van het evangelie te brengen aan iemand, hoe intellectueel of anti-bijbels ze ook mogen lijken. En vergeet nooit, het evangelie begint in Genesis!

<strong>10 BASISPRINCIPES DIE ELKE CREATIONIST MOET WETEN</strong>
Basisprincipe 1: Zes letterlijke dagen
Basisprincipe 2: Radiometrische datering
Basisprincipe 3: Variatie binnen geschapen typen
Basisprincipe 4: De uniciteit van de mens
Basisprincipe 5: Ver sterrenlicht
Basisprincipe 6: De wereldwijde vloed
Basisprincipe 7: Dinosaurussen in de ark
Basisprincipe 8: Eén ras
Basisprincipe 9: Lijden en dood
Basisprincipe 10: Het Evangelie

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Answers Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Riddle, M., 2010, The Gospel, Answers 5 (2): 60 (Artikel).

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!