Christenen die volhardend vasthouden aan de historische gegevens van de Bijbel hebben het antwoord op de problemen van het leven. De Schepper van onze, eens zo perfecte, wereld beloofde onze Redder te worden. Geboren in de lijn van Abram, leed Jezus Christus de dood zodat Hij leven kon geven aan iedereen die op Hem vertrouwt.

Een keerpunt in de geschiedenis was toen God tegen Abram zei: “En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.” (Genesis 12: 3). God beloofde Abram (die kort daarna een nieuwe naam kreeg: “Abraham”) dat in zijn zaad alle naties van de aarde gezegend zouden worden. De kern van deze verwijzing is in het werk van de Messias (Jezus Christus), de beloofde afstammeling van Abraham. Hij leefde een volmaakt leven, stierf aan het kruis voor onze zonden en stond weer op, leven schenkend aan allen die in Hem geloven (1 Korinthiërs 15:1-4). Dit evangelie moet het centrum zijn van de bediening van een christen. Het uiteindelijke doel van bediening is niet het winnen van debatten met tegenstanders, maar het verkondigen van het evangelie.

De wetenschappelijke aspecten van de schepping zijn belangrijk, maar zijn van ondergeschikt belang voor de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus als soeverein, schepper, verlosser en rechter. Christenen kunnen argumenten gebruiken om “bolwerken” af te breken (2 Korinthiërs 10: 4), maar het eindresultaat moet zijn, de leegte te vullen met de waarheid die tot redding leidt. Alleen kennis van feiten zal niemand redden. De kracht zit niet in een menselijke redenering, maar in Gods Woord en het werk van Christus. Jezus is de weg, de waarheid en het leven (Johannes 14: 6). Geen enkele andere naam, geen hoeveelheid overtuigingskracht en geen welsprekendheid kan iemand redden. Alle schatten van wijsheid en kennis worden gevonden in Christus (Kolossenzen 2: 3).

Christenen worden opgeroepen om altijd klaar te staan antwoorden te geven (1 Petrus 3:15). Antwoorden op technische vragen kunnen laten zien hoe de Bijbel relevant is, het vertrouwen in Gods Woord aanmoedigen en de gelovigen versterken, maar deze antwoorden zijn slechts een stap in het brengen van het evangelie aan die verloren gaan. Christenen moeten leren om zelf betrouwbaar te zijn door op juist wijze om te gaan met het Woord van God (2 Timotheüs 2:15). We moeten ons niet schamen om de boodschap van het evangelie te brengen aan iemand, hoe intellectueel of anti-bijbels ze ook mogen lijken. En vergeet nooit, het evangelie begint in Genesis!

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Christenen die volhardend vasthouden aan de historische gegevens van de Bijbel hebben het antwoord op de problemen van het leven. De Schepper van onze, eens zo perfecte, wereld beloofde onze Redder te worden. Geboren in de lijn van Abram, leed Jezus Christus de dood zodat Hij leven kon geven aan iedereen die op Hem vertrouwt.

...
Read more