Basisprincipe 6: De wereldwijde vloed

by | nov 2, 2018 | Aardwetenschappen, Geologie, Logos Basics, Onderwijs, Paleontologie, Theologie

Heeft Noach een lokale overstroming meegemaakt, die slechts enkele sedimentlagen achterliet, zoals overstromingen dat vandaag doen? Gods verslag is duidelijk: het water bedekte de hele aardbol en doodde alle dieren op aarde. Zulke unieke omstandigheden zijn de enige manier om de wereldwijde, honderden meters dikke, fossiel-houdende lagen te verklaren.

De Schrift is duidelijk over de historische realiteit van een wereldwijde zondvloed in de tijd van Noach. Genesis 7: 19-22 zegt specifiek dat “alle hoge bergen die onder heel de hemel zijn, bedekt werden.” en dat “nog vijftien el (8 meter) daarboven steeg het water.” Alle lucht ademende landdieren en mensen die buiten de ark waren stierven (Genesis 7: 22-23).

Helaas aanvaarden veel mensen tegenwoordig het bijbelse verslag van een wereldwijde vloed niet meer, omdat hun is geleerd dat de meeste rotsen en fossielen gedurende miljoenen jaren werden afgezet (en dus niet door een wereldwijde zondvloed). Tot begin negentiende eeuw geloofden de meesten in Europa wat de Bijbel vermeldt over de recente schepping van de aarde en de wereldwijde vloed. Het seculiere idee van miljoenen jaren kreeg pas vanaf 1830 populariteit onder de invloed van Charles Lyell.

Op grond van het langzame ontstaan van aardlagen vandaag de dag, verwierp Lyell het Bijbelse standpunt en verklaarde dat de vele aardlagen van de aarde langzaam gedurende miljoenen jaren afgezet zouden moeten zijn. Maar hij was nooit zelf getuige van de daadwerkelijke vorming van de oude gesteentelagen om te vast te kunnen stellen of ze konden zijn afgezet door een unieke, eenmalige mondiale zondvloed, in tegenstelling tot alles wat we vandaag waarnemen. De bewering van Lyell was gebaseerd op zijn eigen vooronderstellingen, niet op zijn waarnemingen.
Moderne geologen zien daarentegen dat de meeste nieuwe sedimentlagen snel worden afgezet tijdens catastrofale gebeurtenissen. Toch vond het idee van Lyell zijn beslag in westerse universiteiten en verspreidde het zich over de westerse wereld. Helaas probeerden veel christenen dit idee aan de Bijbel toe te voegen. Wat deze christenen hadden moeten doen, was op het gezag van de Bijbel staan en de wereldwijde vloed verdedigen, die eenvoudig het grootste deel van fossiel-houdende aardlagen kan verklaren die we over de hele wereld vinden.

Sommige christenen hebben geprobeerd om miljoenen jaren van rotsformatie vóór de wereldwijde Vloed te plaatsen om het grootste deel van de fossielhoudende aardlagen te verklaren. Maar het probleem is dat de wateren van de Vloed een aantal van deze oude aardlagen zeker zou hebben weg gescheurd en nieuwe lagen zou hebben afgezet! Dus dit compromis mislukt niet alleen om de gesteentelagen te verklaren, maar onteert ook de duidelijke aanspraken van de Schrift. Een wereldwijde zondvloed is volkomen logisch, en het is verkeerd en dwaas om van Gods Woord af te wijken, alleen omdat sommige mensen het er niet mee eens zijn.

Hoewel er enorm fysiek bewijs is voor een wereldwijde overstroming, is het uiteindelijk een kwestie van vertrouwen in een perfecte God die alles heeft geschapen (Genesis 1:1), alles weet (Kolossenzen 2:3), er altijd is geweest (Openbaring 22:13), en niet kan liegen (Titus 1:2). Het enige alternatief is om te vertrouwen op onvolmaakte, feilbare mensen die alleen kunnen speculeren over het verleden (zie Romeinen 3:4).

LOKALE VLOED? NEE. De zondvloed in de tijd van Noach bedekte al de hoge bergen onder de hemel met 15 el (Genesis 7: 19-20). Hoe kon dat ooit beperkt blijven tot één regio op aarde?

<strong>10 BASISPRINCIPES DIE ELKE CREATIONIST MOET WETEN</strong>
Basisprincipe 1: Zes letterlijke dagen
Basisprincipe 2: Radiometrische datering
Basisprincipe 3: Variatie binnen geschapen typen
Basisprincipe 4: De uniciteit van de mens
Basisprincipe 5: Ver sterrenlicht
Basisprincipe 6: De wereldwijde vloed
Basisprincipe 7: Dinosaurussen in de ark
Basisprincipe 8: Eén ras
Basisprincipe 9: Lijden en dood
Basisprincipe 10: Het Evangelie

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Answers Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Hodge, B., 2010, Global flood, Answers 5 (2): 56 (Artikel).

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!