Basisprincipe 7: Dinosaurussen in de ark

by | nov 9, 2018 | Dinosauriërs, Geologie, Logos Basics, Onderwijs, Paleontologie

Leefden dinosaurussen echt gelijktijdig met mensen? Genesis 1 stelt dat God elke “type” landdier op dezelfde dag als Adam heeft geschapen. Later nam Noach vertegenwoordigers van elke type op in de Ark. Daarvoor waren ongeveer vijftig typen dinosauriërs aan boord nodig. (Dinosaurussen zijn verdeeld over slechts ongeveer vijftig families.)

Dinosauriërs worden meer dan welk ander dier dan ook gebruikt om mensen te overtuigen te geloven in miljoenen jaren en evolutie. Toch stelt God duidelijk dat Hij de landdieren op dezelfde zesde scheppingsdag als de mens heeft geschapen. In het licht van wie God is en Zijn ooggetuigenverslag, moeten we ons niet schamen om onze visie betreffende dinosaurussen op Zijn Woord te bouwen, ook al zijn sommige mensen het daar niet mee eens. Dinosaurussen passen goed in de bijbelse geschiedenis van schepping en de zondvloed.

Er worden duizenden dinosaurusnamen genoemd, waardoor sommige sceptici zich afvragen: “Hoe kunnen twee van elke dinosoort een plaatsje op de ark krijgen?” De oplossing hiervoor is te vinden in Genesis 7: 14-15.

De Bijbel zegt dat van elk type1 landdier twee en van sommigen zeven naar de ark gingen. Er staat niet dat twee van elke soort naar de ark gingen maar van elk type. Er zijn duizenden soorten dinosaurussen, maar er zijn slechts zo’n vijftig families van dinosaurussen. En aangezien het bijbelse type in de meeste gevallen overeen te komen met het familieniveau, zullen er slechts ongeveer honderd dinosaurussen op de Ark zijn geweest – en geen duizenden.

Er zijn bijvoorbeeld veel verschillende sauropoden met een lange nek, zoals Brachiosaurus, Camarasaurus, Saltasaurus en Diplodocus, maar er waren er maar twee van hen nodig om naar de ark te gaan als ze tot één type behoorden. Dit feit reduceert het geschatte aantal dinosaurussen op de ark drastisch. Ook, hoewel sommige dinosaurussen grote wezens werden, was het gemiddelde formaat slechts ongeveer dat van een fors schaap tot een bizon. Zelfs de grootste dinosaurussen zijn vrij klein als ze uit het ei komen. De Heere heeft mogelijk jonge (en dus kleinere) vertegenwoordigers van enkele van de grotere soorten gekozen, zodat er voldoende ruimte was voor alle soorten dinosauriërs aan boord van de ark.

Als dinosaurussen op de ark zijn meegevaren, waar zijn ze dan vandaag? Door verschillende oorzaken sterven elke dag sterven allerlei diersoorten uit. Na de zondvloed waren de omgeving en het leefgebied drastisch anders dan voor de vloed. Veel dinosaurussen waren vanwege deze veranderingen mogelijk niet zo geschikt voor de post-zondvloedwereld. Interessant is dat het lijkt dat sommige soorten dinosauriërs die toch nog lang na de zondvloed hebben kunnen overleven, bekend werden als draken. Drakenlegendes zijn namelijk overover de hele wereld bekend.

We kunnen met vertrouwen ons begrip van dinosaurussen – zoals al het andere in het leven – baseren op de waarheid van Gods Woord.

TWEE VAN ELK TYPE. Er zijn tientallen soorten langnek dinosaurussen (zoals Brachiosaurus, Diplodocus en Saltasaurus). Maar Noach hoefde maar twee van elk type mee te nemen aan boord van de Ark.

<strong>10 BASISPRINCIPES DIE ELKE CREATIONIST MOET WETEN</strong>
Basisprincipe 1: Zes letterlijke dagen
Basisprincipe 2: Radiometrische datering
Basisprincipe 3: Variatie binnen geschapen typen
Basisprincipe 4: De uniciteit van de mens
Basisprincipe 5: Ver sterrenlicht
Basisprincipe 6: De wereldwijde vloed
Basisprincipe 7: Dinosaurussen in de ark
Basisprincipe 8: Eén ras
Basisprincipe 9: Lijden en dood
Basisprincipe 10: Het Evangelie

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Answers Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Davis, B., 2010, Dinosaurs on the ark, Answers 5 (2): 57 (Artikel).

Voetnoten

  1. vert.: In Genesis wordt gesproken dat dieren en planten naar hun “aard” geschapen werden. Dat is ruimer dan ons hedendaagse soortbegrip, vandaar dat dit hier vertaald wordt met “type”.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!