Basisprincipe 9: Lijden en dood

by | nov 30, 2018 | Ethiek, Logos Basics, Onderwijs, Theologie

Als God goed is, waarom is deze wereld dan vol lijden en dood? Het antwoord op deze vraag wordt duidelijk beschreven in Genesis 1-3. God schiep een “zeer goede” wereld, maar de opstand van Adam bracht een vloek en de dood. De ziekte en de dood in het fossielenarchief weerspiegelen deze vloek.

Waarom lijden mensen? Waarom sterven mensen? Is het niet een vreselijke wereld waarin we leven? Deze vragen zijn niet alleen lastig voor de ongelovige, maar ook voor de gelovige. Toch, zoals bij elke andere kwestie, hoeven we ons er niet voor te schamen als we vasthouden aan het gezag van Gods Woord om dood en lijden te begrijpen.

Het probleem is niet zo moeilijk als het lijkt. Iemand hoeft alleen de Bijbel te openen en de Genesis hoofdstukken 1 t/m 3 te lezen om het antwoord te vinden. Hier wordt ons het begin van de dingen verteld – God schiep alles in zes gewone dagen. We lezen van een perfecte schepping waarin geen dood was. God keek naar Zijn schepping en noemde het “zeer goed” (Genesis 1:31).

Dus waar kwam dood vandaan? De dood kwam als een direct gevolg van Adams ongehoorzaamheid. Genesis 2:17 zegt ons: “maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.” Adam wist dus dat er een consequentie verbonden was aan zijn daden. Toen hij van de vrucht nam en at, kwam de dood Gods perfecte schepping binnen. “Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens.” (1 Korinthiërs 15:21).

Onze wereld is verstoord, aangetast door dood en lijden. We moeten begrijpen dat onze zonde de perfecte schepping van God stuk maakte. Het lijden in deze wereld is de schuld van de eerste Adam, het gevolg van zijn ongehoorzaamheid aan een heilig God. We zijn allemaal zondaars omdat we afstammen van zondaars en ook wij rebelleren tegen Gods gebod (Romeinen 5:12). Niemand is onschuldig. Als resultaat van de zonde “zucht heel de schepping gezamenlijk en verkeert gezamenlijk in barensnood tot nu toe.” (Romeinen 8:22).

Het goede nieuws is dat de Laatste Adam, Jezus Christus, naar de aarde kwam om de straf voor onze zonden te dragen en aan het kruis genageld te worden. Hij versloeg de dood door Zijn opstanding. Door Zijn verzoenende bloedoffer voor ons heeft Hij een weg voor ons bereid om de eeuwigheid met Hem in de hemel door te brengen. Verder beloofde Hij degenen die in Hem geloven dat er in de toekomst geen dood, tranen of lijden meer zullen zijn. De volmaakte wereld zal dan worden hersteld.

<strong>10 BASISPRINCIPES DIE ELKE CREATIONIST MOET WETEN</strong>
Basisprincipe 1: Zes letterlijke dagen
Basisprincipe 2: Radiometrische datering
Basisprincipe 3: Variatie binnen geschapen typen
Basisprincipe 4: De uniciteit van de mens
Basisprincipe 5: Ver sterrenlicht
Basisprincipe 6: De wereldwijde vloed
Basisprincipe 7: Dinosaurussen in de ark
Basisprincipe 8: Eén ras
Basisprincipe 9: Lijden en dood
Basisprincipe 10: Het Evangelie

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Answers Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Mitchell, T., 2010, Suffering & Death, Answers 5 (2): 59 (Artikel).

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!