Begrotingstekort voor 2020, dankzij uw steun, weggewerkt – Korte terugblik op 2020

by | dec 30, 2020 | Nieuwsbrief, Onderwijs

Begin van deze maand was het nog spannend of we ons begrotingstekort voor 2020 zouden kunnen wegwerken. Dankzij uw steun is dat gelukt! We danken u hartelijk dat u, samen met anderen, de schouders onder Logos Instituut gezet hebt en dat daardoor het begrotingstekort weggewerkt is. In vertrouwen op God onze Schepper richten we onze blik op het jaar 2021! We hebben een begroting voor 2021 klaargezet. Waar dankzij uw steun al een mooi bedrag opgehaald is. Wat zal de toekomst brengen? We weten het niet. We hopen ook in 2021 voor u klaar te staan met Bijbelgetrouwe antwoorden op de grote vragen.

Gevlogen

Het jaar 2020 is voorbij gevlogen. We hebben weer veel mensen mogen bereiken. Ondanks dat de coronamaatregelen voor de nodige beperkingen zorgden, konden we de boodschap kwijt dat de Bijbel betrouwbaar is en dat Gods Woord naast dat het geestelijk gezag heeft ook historisch betrouwbaar is. Dat is ook waar we ons in het komende jaar op willen richten. We merken meer en meer de aanvallen op de Schrift. Zoals we ook in onze eindejaarsactiebrief hebben laten zien. Zelfs in kerken sluipt de dwaling van het theïstische evolutionisme binnen. De gemeenteleden in verwarring achterlatend. Het blijft daarom belangrijk om een steun in de rug te bieden. Komend jaar kan dat hopelijk met een vernieuwde website, enkele nummers van Bijbelvast, spreekbeurten op scholen en in kerken, een breed palet aan artikelen én alle andere activiteiten die in de planning staan. Wilt u voor ons en onze activiteiten bidden?

Afgelopen jaar

Het afgelopen jaar hebben we, zoals gezegd, veel mensen bereikt. Allereerst met onze website. Op onze website zijn op dit moment maar liefst 2300 artikelen gepubliceerd. De website wordt ook steeds beter gevonden via zoekmachines als Google, Yahoo en anderen. Was het zo dat eerst de meeste bezoekers via social media de website vonden. Nu staan dagelijks de zoekmachines op nummer één. De meest gelezen websiteartikelen van het afgelopen jaar zijn hier te vinden.

Tegenstand

We hebben ook veel tegenstand ervaren. Sommige tegenstanders hebben zelfs een blog of website opgericht, speciaal om het zogenoemde creationisme én Logos Instituut te bestrijden. Via social media ontvangen we dagelijks veel aanvechting, beschimping en spot. Christenen zouden een hersenaandoening hebben en lijden aan godsdienstwaanzin. Gelukkig is dat niet de enige toon die klinkt. We merken dat er oprecht worstelende mensen tussen zitten die met sommige vragen geen raad weten of met vragen zitten waar geen goed antwoord op te geven is. Of ooit iets gehoord hebben over creationisten wat dan een karikatuur bleek te zijn. Om die mensen hulp te bieden hebben wij de rubriek ‘Antwoorden voor sceptici, critici en waarheidszoekers‘ opgestart. We merken dat deze rubriek gewaardeerd wordt. Helaas ontbreekt het nog aan veel scribenten. Wilt u een steentje hieraan bijdragen door zo af en toe een vraag van een scepticus, criticus of waarheidszoeker te beantwoorden? Dan kunt u uzelf opgeven via info@logos.nl. Het is al eeuwenoud om het christelijke geloof te verdedigen tegenover sceptici en critici. Laten wij deze traditie voortzetten.

Webshop

Onze webshop wordt ook steeds beter gevonden. Gelukkig wisten veel mensen ons online te vinden. We konden immers geen fysieke bijeenkomsten meer beleggen. We hopen dat het materiaal in de webshop tot zegen mag zijn voor de lezer. De meest verkochte producten van het afgelopen jaar zijn hier te vinden.

De Betteld

In de zomer hebben we zes keer een bijeenkomst gehouden op het vakantiepark De Betteld. Op 13 juli sprak Elbert Pogosjan over de islam. Op 20 juli sprak Tanja Blokland over relaties en seksualiteit. In de laatste Leef Magazine verscheen over dit onderwerp van haar een artikel. Deze hopen we in januari ook op onze website te plaatsen. Op 27 juli gaf Ruben Jorritsma argumenten voor het bestaan van God. Op 3 augustus zou Gert-Jan van Heugten spreken over de platte aarde, maar helaas werd hij geveld door het coronavirus en een moeilijke herstelperiode volgde. Hij heeft overigens al eerder over dit onderwerp gesproken. Deze presentatie is hier terug te kijken. Leest u liever? Dan kunt u zijn artikel hier lezen. Op 10 augustus sprak Jan van Meerten over het schepping-evolutie-debat. Hij heeft hier al vaker over geschreven, zoals hier. Op 17 augustus sprak Stef Heerema over geologie en de zondvloed. Later dit jaar sprak hij hier ook over in Almelo. Deze presentatie is opgenomen en hier terug te kijken. We zijn dankbaar dat dit met de bijpassende maatregelen door konden gaan. We hopen dat dit volgend jaar ook door kan gaan.

Dit is slechts een korte terugblik op de talloze activiteiten die we hebben ondernomen. In ons jaarverslag hopen we dit uitgebreider te beschrijven. De eindejaarsactie is bijna afgelopen. Eraan deelnemen kan nog tot en met 31 december 2020 via deze link. Wilt u aan ons blijven denken in uw gebeden, door vrijwilligerswerk te doen en/of door uw financiële bijdrage? Wij wensen u een goede en gezegende jaarwisseling toe en hopen ook in 2021 weer voor u klaar te staan.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!