Voordat de bergen geboren waren…

by | aug 31, 2017 | 03. Theologie, 07. Filosofie, Debat, Geologie, Geschiedenis, Onderwijs, Paleontologie

“Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten; zij zal nimmermeer noch eeuwiglijk wankelen. Gij hadt ze met den afgrond als een kleed overdekt; de wateren stonden boven de bergen. Van Uw schelden vloden zij, zij haastten zich weg voor de stem Uws donders. De bergen rezen op, de dalen daalden, ter plaatse die Gij voor hen gesteld hadt. Gij hebt een paal gesteld, die zij niet overgaan zullen; zij zullen de aarde niet weder bedekken.” (Psalm 104: 5-9, SV)

God heeft alles gemaakt. Hij liet de bergen ontstaan (de bergen rezen op) en stelde ook een plaats voor de rivieren in de valleien (zie vs. 10). Het oprijzen van de bergen en het dalen van de valleien kan letterlijk genomen worden, maar we moeten wel in acht nemen dat het om een poëtische tekst gaat. Omdat het hier om een poëtische tekst gaat ben ik wat gereserveerd om het gelijk te koppelen aan plaattektoniek, al zie ik daarvoor wel mogelijkheden. We weten te weinig om bijvoorbeeld tot in de details en de seconde aan te geven hoe en wanneer het Harz-gebergte is ‘opgerezen’ of hoe en wanneer het Kanaal is ‘uitgesleten’. We denken dat de aardgeschiedenis catastrofaal verlopen is. Een ding weten we echter zeker, God heeft alles in Zijn hand en Hij weet wel hoe de geschiedenis is verlopen. Gelukkig heeft Hij voor ons, geringe mensen, een tipje van de sluier opgelicht door Zijn openbaring aan ons te geven. Zo ook de prachtige poëtische tekst van Psalm 104. Sommige uitleggers zien deze teksten als poëtisch verhalend over de zondvloed, terwijl anderen spreken van scheppingsteksten. De Heere heeft namelijk tweemaal de wateren hun plaats gegeven, bij de schepping en tijdens de zondvloed. Het ‘niet weder bedekken’ lijkt te wijzen op de afloop van de zondvloed. Sindsdien zijn namelijk de wateren niet meer wereldwijd over de aarde gekomen. Welnu, voor creationisten is deze wereldwijde zondvloed een sleutelevenement geweest om de geheimen van de zeer complexe aardgeschiedenis te ontrafelen.

De rest van mijn bijdrage is hieronder verder te lezen:

Download the PDF file .

De pdf is hier te downloaden.

Feedback op dit artikel is te mailen naar jan@logos.nl.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!