Bezoek aan Institute for Creation Research (ICR) en diploma-uitreiking master Apologetiek

by | jan 24, 2024 | Bezoekersverslag, Museum

Hieronder leest u een kort vBezoek ICR 7erslag van Jan van de Beek, collega bij Logos Instituut, van zijn persoonlijke reis naar de Verenigde Staten van 15 t/m 20 januari 2024.

In een kort bezoek heb ik enorm veel indrukken opgedaan. Henry Morris is de grondlegger van deze stichting. Hij heeft 66 boeken geschreven en wordt wel de vader van de apologetiek genoemd.

Doelen van de reis

Mijn reis bevatte meerdere doelen: Het Discovery Center bezoeken, een professor ontmoeten die mijn mentor was voor mijn online studie en mijn Masterdiploma Apologetiek ontvangen. Alles bij elkaar was het een geslaagde en inspirerende reis. Het is heerlijk om christen-wetenschappers te ontmoeten. Mensen die excelleren in hun vakgebied, gedegen onderzoek doen en ook het boek Genesis en de rest van de Bijbel serieus nemen. Gesprekken met hen zijn verfrissend, verhelderend en inspirerend.

Bezoek aan Institute for Creation Research (ICR)

ICR heeft drie hoofdtakken: onderwijs, een scheppingsmuseum en een onderzoekscentrum. Over elke drie wil ik verderop iets uitweiden. Tevens worden er enorm veel boeken geproduceerd en gedistribueerd, er is een webshop en een winkel. Zowel lezingen, cursussen als conferenties worden georganiseerd. Er zijn podcasts en radio-uitzendingen en nog veel meer.

Uitreiking diploma master Apologetiek

Het was heel plezierig om mijn professor en zijn secretaresse te ontmoeten, de laatste is een dochter van Henry Morris. Na langdurig contact via e-mail was het heerlijk om hen in levende lijve te ontmoeten. Er werd een korte fotosessie georganiseerd, met toga en hoed en wat toespraakjes waarna ik mijn diploma ontving. Toch wel een bijzonder moment. De onderwijsafdeling heet School of Biblical Studies, SOBA, (School of Biblical Apologetics (icr.edu)). Met nog een aantal onderwijsmensen heb ik samen geluncht en ik kreeg een tas vol boeken en DVD’s mee. Genoeg huiswerk weer.

Wetenschappers en onderzoeken bij ICR

Aan de researchafdeling zijn vijf wetenschappers verbonden. Allemaal PhD-afgestudeerden. Ik mocht een aantal van hen spreken. Zij houden zich bezig met paleontologie, biologie, geologie, DNA-onderzoek en meer. Prachtig om hun enthousiasme te zien, hun toewijding, deskundigheid en hun rotsvaste geloof in de Schepper van de schepping. De gesprekken waren van een niveau dat het soms moeilijk te volgen was. Momenteel wordt er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar vissen (Mexican tetra) die in grotten leven en vissen die aan de oppervlakte leven. Ze worden van plaatst gewisseld en dan wordt gekeken naar het effect op hun ontwikkeling. Het blijkt dat blinde vissen in korte tijd ogen krijgen en dat andere vissen in korte tijd hun ogen kwijtraken. Bij de laatsten worden hun zenuwsysteem en sensoren juist extra ontwikkeld. Dit gebeurt niet door natuurlijke selectie maar in één generatie. Vissen hebben al allerlei eigenschappen in zich die latent aanwezig zijn, dus geen evolutie maar al ingeschapen door de Schepper. Ze leren hier dat het organisme bepalend is en niet de omgeving. En dat organisme heeft de bijzondere eigenschappen om aan te passen ontvangen door de Schepper.

Verder wordt er onderzoek gedaan naar zacht botweefsel in dinosaurusbotten. Het feit dat dit zachte botweefsel bestaat geeft aan dat die botten onmogelijk miljoenen jaren oud kunnen zijn. Ook wordt er onderzoek gedaan naar aardlagen en de invloed van grote waterstromen. De zondvloed blijkt telkens weer de beste uitleg te zijn voor de aanwezigheid van kloven zoals de Grand Canyon en de aanwezigheid van vele fossielen.

Discovery Center

Bezoek ICR 8In het Discovery Center was, zoals de naam al aangeeft veel te ontdekken, te veel om hier op te noemen. Er zijn schilderijen met ingenieuze bouwwerken uit het verleden. Als je langs schilderijen komt met bekende wetenschappers van vroeger, dan komen ze plotseling tot leven, ze praten met elkaar en discussiëren over wetenschap en de Bijbel. De meeste grondleggers van de moderne wetenschap waren christenen. In een ronde filmzaal zie je prachtige natuurbeelden en een verhaal over het ontstaan van de wereld. In een tuin, een soort lusthof, zie je de mooiste bomen, dieren, planten, Adam en Eva maar ook hun tegenstander, een soort reptielachtige slang. Er zijn bewegende dieren, waaronder dinosaurussen en mammoeten. De zondeval, de zondvloed, de toren van Babel en het leven van Jezus worden allemaal weergegeven. Je krijgt ook een blik in de Ark met prachtig opgezette dieren en een idee hoe ze daar leefden en hoe voedsel werd opgeslagen. Overal zijn computerschermen aanwezig en je kunt extra informatie krijgen door verder te scrollen. De Grand Canyon is uitgebeeld en samen met een verhaal over de vulkaanuitbarsting op Mount St. Helens leer je dat ecosystemen zeer snel kunnen veranderen, daar zijn geen miljoenen jaren voor nodig.  Er zijn veel afbeeldingen van draken gemaakt door vroegere volken. De draken tonen opvallende gelijkenissen met dinosaurussen. Alles wijst er op dat mens en dinosaurus in het zelfde tijdperk geleefd hebben. Bij de uitgang nog een korte film over het leven van Jezus en Zijn wederkomst.

In een planetarium worden prachtige films vertoond over sterren, planeten en meer over het heelal. Het is indrukwekkend, het lijkt als of je tussen de planeten door reist.

Alles maakte de reis meer dan de moeite waard. Behalve interessant was het ook zeer educatief. Ik ben erg opgebouwd en geïnspireerd. Het is mijn droom dat we zo’n centrum in Nederland krijgen.

Hartelijke groet,
Jan van de Beek
spreker van Logos Instituut

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!