Bijbel en wetenschap op De Betteld

by | apr 11, 2017 | Nieuws, Onderwijs

Ieders geloof is wel eens beproefd. Onder zware druk van verleiding of van gemaakte fouten in je leven lijkt het soms makkelijker om de Bijbel aan de kant te leggen. God negeren kan ogenschijnlijk even een oplossing bieden. Maar op langere termijn wint dan gelukkig toch de overtuigingskracht van Zijn beloften. Althans, als je Gods Woord voor waar aanneemt…

twijfel_portret.pixabay

Als je twijfelt aan de historische betrouwbaarheid van de Bijbel, tja, dan wordt het anders. Dan heeft de Bijbel veel minder zeggingskracht. Heel veel predikanten twijfelen openlijk tegenwoordig. Kerken waar die twijfel wordt gekoesterd, lopen logischerwijze in hoog tempo leeg. Zo voorspelt de PKN al dat hun ledental de komende 25 jaar minstens zal halveren.

En dat als gevolg van moderne oorsprongswetenschappen. Een wetenschapper behoort objectief de feiten te laten spreken. Wetenschappelijke distantie heet dat, waarheidsvinding zonder persoonlijke betrokkenheid. Hun aardse waarheid heeft hun het ‘objectieve’ inzicht gegeven dat de bijbelse zondvloed nooit is geweest. Ze vinden kilometers dikke lagen door water afgezet sediment, maar zondvloed? Nee, dat is uitgesloten.

What Would Jesus Do? Heeft Hij ooit blijk gegeven van wetenschappelijke distantie? Nee, Hij was juist gepassioneerd in Zijn strijd tegen de leugen. De personificatie van de leugen is satan zelf en die is afgeschilderd als vijand. Mensen die leugens uitventten werden adderengebroed genoemd. Het tempelplein werd met een zweep schoongeveegd waar het ging om het huis van Zijn Vader. En nu is de kerk het huis van Zijn Vader, dus wat zou Jezus doen met de leugen in de kerk?

In Handelingen 26 vers 18 geeft Christus deze opdracht aan Paulus: “U zult hen de ogen openen voor de toestand waarin zij verkeren, opdat zij zich van het duister naar het licht zullen keren en zich door God zullen laten regeren in plaats van door satan.” Heftig, want dit is ook onze opdracht. Op het congres Bijbel en wetenschap mag ik in deze context vertellen over het zout der aarde. Het zout dat getuigt van de zondvloed en daarom getuigt tegen de evolutietheorie. Ik wil je graag handvaten geven waardoor je vast kunt houden aan de bijbelse waarheid.

Het congres vind plaats gedurende het gehele Hemelvaart weekend op De Betteld te Zelhem. Zaterdag 27 mei is het mijn beurt. Ik begin om 10:00u ’s morgens, doe een workshop om 14:00u en neem deel aan het forum om 21:30u. Wees erbij! Nodig je ouders, kinderen, kleinkinderen, vrienden, gemeenteleden en familie uit. Want dit is van levensbelang. Aanmelden voor het hele weekend kan hier. Ben je verhinderd dan is het ook mogelijk om alleen de zaterdag (of een andere dag) te komen. Aanmelden voor een dag(deel) kan hier.

 

Meer artikelen van Stef Heerema

DVD Geologie Nederland toont zondvloed

Noord Nederland is in het nieuws. Gaswinning vanonder een zoutlaag leidt tot bevingen. De zoutlaag vormde bergen van 3000 meter, begraven onder lagen zand, klei en kalk. Deze lagen, de fossielen en de brandstoffen zijn in één modderige catastrofe gevormd.

Stef Heerema publiceerde zijn werk in Journal of Creation, Grondboor & Hamer, Factum en Weet Magazine. Hij is bestuurder bij Logos Instituut en ForumC, lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Gij is geschoold in toegepaste natuurkunde, was betrokken bij warmtebehandeling in gesmolten zout en verkocht stoominstallaties. Hij was in Engeland gedetacheerd voor de engineering van een Uranium verrijkingsfabriek. Als zelfstandig ingenieur onderzocht hij de haalbaaarheid van een zoutmijn in Nederland.

Bethel University heeft deze toegankelijke studie naar zondvloed vastgelegd in oktober 2017. Met inleiding van Ds. Jacob Folkerts: “We hebben een stevig verhaal. Als je het hebt over de Schrift, kunnen we zeggen: we hebben nog steeds de beste papieren. We hebben een verhaal dat standhoudt en laat je niet afschrikken door wetenschap.”

Recensie van Ir. Dick de Vries

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!