Bijbel-Vast

by | jul 10, 2020 | Bijbel, Bijbelvast, Theologie

Als je nog in de Bijbel gelooft, móet je wel dom en naïef zijn. We hebben toch de wetenschap die alles kan verklaren? Wonderen bestaan niet en alles is verklaarbaar. De Bijbel wordt door veel mensen weggezet als ‘sprookjesboek’. Volgens hen is het christelijk geloof achterhaald. Ook voor veel christenen is het niet meer vanzelfsprekend om de héle Bijbel als historisch betrouwbaar te zien. 

Rotsvast Bijbelvast

In de tijd van de apostelen waren er ook al twijfels over de onderbouwing van het geloof. Joden vonden het moeilijk het Evangelie te aanvaarden, omdat ze andere verwachtingen hadden bij de komst van de Messias. Grieken hadden moeite de invloedrijke filosofie los te laten. De apostelen hebben in hun brieven veel aandacht besteed aan het bestrijden van deze invloeden. 

Petrus schrijft waarom we standvastig moeten blijven: ‘Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere ​Jezus​ ​Christus​ bekend maakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit’ (2 Pet. 1:16). 

EPICURISME EN STOÏCISME
In Athene krijgt Paulus te maken met Evangelie-bespotters: epicurische en stoïsche filosofen (Hand. 17). Volgens het epicurisme is persoonlijk geluk het enige zinnige om na te streven. Er is geen leven na de dood. In het stoïcisme is het hoogst haalbare om niet geëmotioneerd te raken door gebeurtenissen. Alles staat namelijk van tevoren vast doordat alles materieel is.

Naturalisme

Sinds de Verlichting (18e eeuw) kreeg de rede een steeds grotere rol in de wereldbeschouwing. De rede op zich is niet een vijand van het geloof. God heeft ons met een verstand geschapen dat dingen wil verklaren. Zolang het hand in hand gaat met ontzag voor God, is wetenschap iets fantastisch. 

Natuurwetenschap is echter voor veel mensen een levensbeschouwing geworden: het naturalisme. Niet-natuurlijke factoren mogen geen rol spelen in de verklaring van wat we om ons heen zien. Er is geen ruimte voor een Schepper in de wetenschap. Het naturalisme sijpelt steeds verder door in de samenleving. Er is geen absolute moraal; ‘goed’ en ‘kwaad’ zijn relatieve begrippen geworden. De beschermwaardigheid van het leven staat ter discussie. Wij zijn ons brein. Deze antichristelijke gedachten zijn aanvallen op de Bijbel als fundament van het christelijk geloof.

De Bijbel als wapen

Daarom is het juist in deze tijd belangrijk om vast te blijven houden aan wat God ons leert. We moeten ons verdedigen met het zwaard van de Geest, Gods Woord (Ef. 6:17). 

Om dit te kunnen doen is het cruciaal om de Bijbel te kennen en te bestuderen. Dat schrijft Paulus ook aan Timotheüs in zijn tweede brief (2 Tim. 3:14-17). Om standvastig te blijven tegen de misleidingen van bedriegers en valse leraars drukt Paulus Timotheüs op het hart om bij de Schrift te blijven. De hele Schrift is namelijk door God geïnspireerd. 

2 Tim. 3:14-17: Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de ​heilige​ Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in ​Christus​ ​Jezus​ is. Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de ​rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

NATURALISME
Het naturalisme is een filosofische stroming waarin wordt aangenomen dat alleen de natuur bestaat. Alles is onderworpen aan natuurwetten, waardoor alles verklaarbaar is. Bovennatuurlijke en immateriële invloeden bestaan niet. Menselijke moraal, acties en relaties zijn resultaten van chemische processen in het brein. Volgens deze filosofie kunnen mensen dus niet verantwoordelijk gehouden worden voor wat ze doen. Er zijn maar weinig naturalisten die dat daadwerkelijk in de praktijk brengen.

Leren van Jezus

De Heere Jezus geeft ons een goed voorbeeld van hoe we ons kunnen wapenen met Gods Woord. Toen Hij verzocht werd in de woestijn, (Mat. 4) was Jezus hongerig en verzwakt. Hij had namelijk veertig dagen gevast. Toch kon de duivel niets tegen Hem beginnen. De duivel maakte gebruik van bijbelteksten die hij verdraaide. Jezus ging inhoudelijk in op de verzoekingen. Doordat Hij de Schrift zo goed kende, kon Hij de leugenachtige gedachten weerleggen en hadden die geen invloed op Hem. 

Omdat de Bijbel Gods openbaring van Zichzelf aan ons is, betekent ‘de Bijbel kennen’ meer dan alleen weten wat erin staat. Jezus kon het onderscheid maken tussen verdraaide bijbelteksten en de Waarheid. Hij had een levende relatie met de Vader. Ook voor ons geldt: ‘in Uw licht zien wij het licht’ (Psalm 36:10). We moeten de Bijbel lezen met het licht van de Heilige Geest, en niet alleen de studeerkamerlamp gebruiken. 

Als we zó standvastig blijven in het Woord van God, hoeven we niet bang te zijn voor de wetenschap. Dan kunnen we, ook in het bestuderen van de natuur, Psalm 19:2 beamen: ‘De hemel vertelt Gods ​eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.’

Dit artikel komt uit Bijbelvast nummer 1 (mei 2020). Geïnteresseerd om Bijbelvast gratis thuis te krijgen? Ga naar logos.nl/Bijbelvast

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!