Bijbelse ark van Noach tekenen

by | apr 6, 2022 | Onderwijs, Zondvloed

Hoe zou uw kind de ark van Noach tekenen?

Met twee gratis kleurplaten om de Bijbelse Ark van Noach te tekenen met je kind. 

Bijbelse ark van Noach tekenen

Een on-Bijbelse cartoonachtige tekening van de ark van Noach
die niet gebruikt zou moeten worden.

Bijbelse ark van Noach tekenen met je kind

Vanwege de Covid-19-beperkingen in Noord-Ierland waar ik geboren ben en woon, doen alle kinderen hun schoolwerk vanuit huis. Mijn vrouw en ik ontvingen onlangs wat huiswerk voor onze dochter, waaronder een in te kleuren plaat van de Ark van Noach. Hoewel we het christelijk onderwijs en de mentaliteit op de school van onze kinderen enorm waarderen, betrof het helaas een badkuip-ark kleurplaat die we thuis kregen. Ik heb al eerder geschreven over de cartoonificatie van de ark van Noach en de implicaties hoe dergelijke ‘appetijtelijke afbeeldingen’ de zondvloed als een echte gebeurtenis in de Bijbelse geschiedenis enorm bagatelliseren.

Zoeken naar een Bijbelse ark

Om er voor te zorgen dat mijn dochter een bijbelgetrouwe voorstelling van de ark zou kleuren, ging ik snel op het internet op zoek naar een lijntekening om in te kleuren. Met verschillende zoekmachines zocht ik op ‘Bijbelse ark kleurplaat’, ‘Kleurplaat ark van Noach’ enzovoort. Ik kon geen enkele kleurplaat vinden van de Ark van Noach die overeenkwam met de beschrijving in Genesis 6:15, niet op schaal en ook niet qua vorm – met andere woorden, zoiets als dit:

Bijbelse ark van noach model

Model van de ark door Rod Walsh.

Integendeel, er verschenen talloze schattige en on-Bijbelse badkuipen, die niet voldoen op mijn beeldscherm. Als oplossing voor het probleem vroeg ik een getalenteerde plaatselijke christelijke illustrator om twee kleurplaten van de ark van Noach te tekenen, zodat mijn dochter haar huiswerk voor school toch goed kon maken.

Mijn plan was ook dat ouders, leraren, voorgangers en anderen er gemakkelijk aan zouden kunnen komen, zodat veel andere kinderen de ware vorm en schaal van de Bijbelse ark zouden kunnen zien. De resultaten staan in een link bij dit het artikel beschikbaar om te downloaden.
Het probleem dat mensen steeds in aanraking komen met de on-Bijbelse badkuip-arken is echter erger dan dit ene incident doet vermoeden.

Wat voor ark zou uw kind tekenen?

Een aantal jaren geleden werd mij gevraagd om een onderwijssessie voor kinderen te houden, waar ook de ark van Noach besproken zou worden. Het was een combinatie van les en praktische experimenten. De allereerste opdracht voor de kinderen was om de ark van Noach te tekenen; ze kregen daarvoor geen andere instructies of aanwijzingen. Voor zover ik weet, hadden alle kinderen een kerkelijke achtergrond. Ik kreeg een breed scala aan vormen en maten van Ark te zien toen ze klaar waren met hun tekeningen. De meesten hadden kleine Arken in badkuip-stijl getekend.
Vervolgens vroeg ik degenen die een badkuip-ark hadden getekend waar ze het idee voor hun afbeelding hadden opgedaan. De meeste reacties waren: uit een boek, speelgoed, internet, tv en zondagsschool. Toen vroeg ik de kinderen die een ark hadden getekend die beter overeenkwam met de verhoudingen van de Bijbelse ark waar hun idee vandaan kwam. Allemaal antwoorden resoluut: de Bijbel!

Ark van Noach tekenen kinderen

Een voorbeeld van tekeningen van de Ark van Noach uit de lessessies

Ik heb de gelegenheid gehad om deze sessie nog drie keer te houden. Uit mijn beperkte steekproef en resultaten is het voor mij heel duidelijk dat afbeeldingen van badkuip-arken een brede maatschappelijke impact hebben gehad op de geest van de kinderen. Zelfs binnen onze kerken hebben veel te veel mensen geen idee van de werkelijke grootte en vorm van de ark van Noach.1 Als binnen mijn gezin kinderboeken gegeven werden met badkuip-arken erin, zorgen we ervoor dat we ze als leerpunt gebruiken om uit te leggen hoe de Ark van Noach echt was. Wanneer er nog meer vragen waren over de Ark van Noach – zoals: Waren er dinosauriërs in de ark? Hoe pasten alle verschillende soorten er in? Hoe konden ze al hun voedsel bewaren? – hebben de kinderen het Bijbels geïnspireerde beeld in gedachten, waarnaar we ook verwijzen als we antwoorden. Dit maakt dat de antwoorden eigenlijk veel realistischer en gemakkelijker te geven zijn. Er is dan g
een pogen om olifanten of dinosaurussen door de deur van een kleine ark naar binnen te persen. Of grote katten die gevaarlijk op de rand van het dek liggen omdat er geen ruimte beneden is, klaar om overboord te worden gespoeld bij een volgende grote golf! Ze hebben dan eerder een enorm schip in gedachten, dat meer dan geschikt is om alle dieren en voedsel te vervoeren die nodig zijn voor hun tijd aan boord.

Suggestie voor een opdracht

Probeer eens de oefening ‘Ark van Noach tekenen’ met uw eigen kinderen, de zondagsschool of jeugdgroep. Kijk welk resultaat jij krijgt, en gebruik het als een leuke leersessie! (Voel je vrij om de resultaten per e-mail te sturen naar info@logos.nl).

Het belang van echte Bijbelse beelden

Bij CMI (en Logos Instituut -vert.) geloven we hartstochtelijk dat de Bijbelse geschiedenis waar is. En wat door God in Zijn woord is beschreven, is van vitaal belang. Hij heeft zorgvuldig gezorgd dat wat Hij ons wil laten weten over het verleden, opgeschreven werd voor ons onderricht (Romeinen 15: 4). Dit omvat de volledige afmetingen en vorm van de Ark van Noach in Genesis 6 (zie kader). Waarom zou een christen dan de grootte en vorm van de Ark van Noach willen vervormen?

Het was erg belangrijk voor de ouders, voorgangers en zondagsschoolwerkers die bij mijn onderwijssessies aanwezig waren om uit de eerste hand te zien hoe de wereldse invloeden kinderen duidelijk kunnen beïnvloeden. Hun begrip schaadt van wat de Bijbel echt leert; een badkuip-ark vertelt namelijk een sprookje en geen echte historische gebeurtenis. De Bijbel beschrijft de Ark niet als een schattig verhaal, maar als een tragische episode van Gods oordeel “toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht” (2 Petrus 2: 5).

Zoals iedereen duidelijk kan zien aan de hand van de beschikbaar gestelde gratis kleurplaten, is het niet nodig om de Ark van Noach te cartooniseren om het aantrekkelijker te maken voor kinderen. De realiteit is dat dit een zeer on-Bijbelse indruk achterlaat in de geest van een kind. Misschien zullen ze in de toekomst nooit de kans krijgen om dat beeld van de Ark van Noach te corrigeren. En als ze ouder zijn, zullen ze het, en de rest van de Bijbelse geschiedenis, misschien wel naar het rijk van fictie verwijzen.

Het verslag van de Ark van Noach en de zondvloed is zowel een herinnering dat God zonde oordeelt, als dat Hij een uitweg biedt. De ark was Gods voorziening om de familie van Noach (en vertegenwoordigers van alle soorten landdieren) te redden van het oordeel van de zondvloed. Zo ook zond God Christus Jezus als de Verlosser van de zonde en het komende oordeel (Johannes 5:24). Jezus gebruikte het oordeel uit de tijd van de zondvloed als een directe vergelijking met het toekomstige oordeel (Mattheüs 24: 38-39). Dit is een evangeliekwestie! Als dat het geval is, welk blijvend beeld zou elke christen dan willen dat een kind krijgt: een gecartoonifiseerd badkuip-beeld, of een Ark van Noach die in overeenstemming is met de Bijbelse tekst?

Als ouder inprenten

Toen de natie Israël de geboden van Gods wet werd gegeven, kregen ze de opdracht ‘U moet ze uw kinderen inprenten’ (Deuteronomium 6: 7). Het principe achter dit gebod geldt nog steeds, dat ouders hun kinderen ijverig (d.w.z. een actieve persoonlijke verantwoordelijkheid) moeten leren wat er in de Bijbel staat.
Hoewel bisschop J.C. Ryle de volgende woorden schreef in 1888, zijn ze vandaag de dag nog steeds ongelooflijk van toepassing:

“Train uw kinderen voortdurend met deze gedachte voor uw ogen – dat de ziel van uw kind het eerste is waarmee u rekening moet houden… Ongetwijfeld zijn deze kleintjes kostbaar in uw ogen; maar als u echt van ze houdt, denk dan vaak aan hun ziel. Niets zou u zoveel zorgen moeten geven als hun eeuwige bestemming… Dit is de allerbelangrijkste gedachte bij alles wat u voor uw kinderen doet. Ga bij elke stap die u voor hen zet, bij elk plan, elk programma en elke regeling die hen betreft, de machtige vraag niet uit de weg: ‘Wat voor invloed heeft dit op hun zielen?’ … Een ware christen moet geen slaaf zijn van wat momenteel in de mode is, als hij zijn kind voor de hemel wil opleiden. Hij mag er niet tevreden mee zijn om hen op bepaalde manieren te onderwijzen en te instrueren, alleen omdat het gebruikelijk is, of om hen toe te staan boeken van een twijfelachtige soort te lezen, alleen omdat iedereen ze leest.”.2

Als u probeert aan kinderen over te brengen wat er in de Bijbel staat, mag dit geen zaken bevatten die hen tot struikelen zouden kunnen brengen. Ik geloof dat dit ook slaat op het gebruik van dwaze, onrealistische afbeeldingen van de ark van Noach (of wat dat betreft, elk ander object dat duidelijk in de Schrift wordt beschreven), alleen maar omdat ze de mode van de dag zijn. Op deze manier lesgeven is slechts zichzelf in de voet schieten en zal ertoe leiden dat het onderwerp in de toekomst opnieuw en correct moet worden onderwezen. En dan zou de volgende voor de hand liggende vraag van de kinderen natuurlijk kunnen zijn: “Wat heb je me nog meer geleerd dat verkeerd was?” Daarentegen is het altijd beginnen met nauwkeurige bijbelse beelden een effectief middel om kinderen te bereiken in onze sterk evolutionistische wereld, een wereld die wanhopig behoefte heeft aan waar, Bijbels historisch onderwijs en het evangelie van Jezus Christus. Ik laat de apostel Johannes het laatste woord hebben: “Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen!” (3 Johannes 1: 4)

Grootte en vorm van de Bijbelse ark van Noach
Genesis hoofdstuk 6 zet heel duidelijk de afmetingen, het doel en de vorm van de ark van Noach uiteen. God beval Noach om die als volgt te bouwen: 300 el lang, 50 el breed en 30 el hoog, met drie niveaus en een deur aan de zijkant. Alle verschillende soorten landdieren en vogels die naar Noach zouden komen, zouden samen met zijn gezin aan boord veilig zijn. Buiten kwam Gods oordeel over de aarde in de vorm van een wereldwijde overstroming van een jaar. Zelfs bij gebruik van de korte algemene el, van ca. 46 cm3, zou de Ark van Noach een enorm schip zijn geweest: 137 m lang x 23 m breed x 13,7 m hoog – meer dan voldoende voor zijn taak. Het Hebreeuwse woord dat wordt gebruikt voor de Ark van Noach (die alleen hoefde te drijven en niet varen als een schip) is tebah (תבה), wat doosvormig of kist betekent. Het is niet de gebruikelijke Hebreeuwse term die wordt gebruikt voor boot of schip, zoals ’onîah (אניה) in Spreuken 30:19, of tsî (צי) in Jesaja 33:21. Het Hebreeuwse synoniem is ‘arôn (ארון), gebruikt voor de Ark van het Verbond, een ander doosvormig voorwerp of kist, waarmee de vorm van de Ark van Noach wordt benadrukt. Beide woorden worden vertaald als kibōtos (κιβωτός) in het Grieks van de Septuagint, en ook het Nieuwe Testament, waaruit blijkt dat ze een overlappend semantisch bereik hebben. En het Nieuwe Testament gebruikt nooit kibōtos voor schip of boot.

Veel plezier met deze gratis kleurplaten van de Ark van Noach.

Bijbelse tekening ark kinderen

Bijbelse kleurplaat ark

Dit artikel is vertaald en afkomstig van https://creation.com/noahs-ark-colour-in.

Meer lezen over de ark van Noach?

De ‘ark van Noach’ van Playmobil voldoet niet aan de bouwvoorschriften
Hoe zat de ark van Noach in elkaar?
Zaten er dino’s in de ark van Noach?

Aanbevolen uit Logos Webshop

De ark van Noach – Een kleur-, lees-, en knutselboek. Dit kleur- en werkboekje (€1,95) geeft een Bijbels-realistische ark van Noach weer.
De boot op het land Dit kinderboekje bevat ook realistische plaatjes van de ark van Noach.
Ga je mee in de ark? Dit voelboekje voor peuters gaat uit van een grote robuuste ark.
Het Antwoordenboek voor kids – Dino’s en zondvloed. Ontdek in dit boekje hoe je een aantal heel interessante vragen van kinderen kunt beantwoorden over dinosaurussen en de ark van Noach.

Voetnoten

  1. Natuurlijk zijn mijn ervaringen met dit onderwerp veel breder dan wat ik beschrijf over deze onderwijssessies. Ik heb veel getuigenissen gehoord van christenen die in hun jonge jaren bezoedeld waren door badkuip-arken. Tijdens het schrijven van dit artikel sprak ik met een goede vriend die me vertelde hoe hij opgegroeid was met het beeld van een badkuip-ark door een boek dat hij had gekregen in het begin van de jaren 1980.
  2. Ryle, J.C., The duties of parents, WM Hunt & Co., p. 6, 1888.
  3. Er zijn verschillende visies hoelang de el is die in de Bijbel wordt genoemd -vert.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!