Bijbelvast

Nummer 5 is gedrukt!

In dit nummer staan verschillende artikelen rondom het thema: “De historiciteit van Jezus”

Bestaat God?
Dit is voor u waarschijnlijk geen vraag. Als het bestaan van God echter wordt ontkend dan heeft dat niet alleen grote gevolgen voor het persoonlijke leven, maar ook voor hoe gedacht wordt over actuele onderwerpen.

Dit is nu precies waar we in de huidige maatschappij mee te maken hebben. Het bestaan van God wordt door steeds meer mensen ontkend. Daardoor zien we een verschuiving in onze maatschappij over wat we wél of niet mogen zeggen, wél of niet mogen leren en wat de ‘norm’ moet zijn voor wat we geloven. Zelfs predikanten worden in de seculiere media publiekelijk steeds vaker beoordeeld of het wel kan wat ze verkondigen.

Als we het bestaan van God ontkennen, heeft de Heere Jezus dan wel echt bestaan? Daar gaat nu precies deze Bijbelvast over. Alleen al door het lezen van historische bronnen kan het bestaan van de Heere Jezus niet ontkend worden. Hebben we die bronnen nodig voor ons geloof? Nee, wij hebben Zijn onfeilbaar, betrouwbaar Woord, de Bijbel. Dat is genoeg. In gesprekken met ongelovigen kunnen die buitenbijbelse bronnen echter verrassende gesprekken opleveren.

De ontwikkelingen zoals hiervoor beschreven, laten ook de noodzaak zien van het werk van stichting Logos Instituut. Daarom de oproep tot ondersteuning van de stichting.

Van harte aanbevolen!
Kees van Helden
Directeur stichting Logos Instituut

Aanbevolen boeken/dvd’s over (de historiciteit van) Jezus kunt u hier bestellen.

Bijbelvast online lezen
Bijbelvast 5, december 2021 (verschijnt online nadat het magazine per post bezorgd is)
Bijbelvast 4, september 2021
Bijbelvast 3, maart 2021
Bijbelvast 2, september 2020
Bijbelvast 1, mei 2020

Vragen of meehelpen?

Heb je een vraag over iets wat je gelezen hebt? Of wil je ook een keer een getuigenis geven in een volgend nummer? Stuur een mail naar [email protected].

Achtergrondinfo bij nr. 4 – Dinosaurussen

Achtergrondinfo bij nr. 3 – Het heelal: precies goed! 

Achtergrondinfo bij nr. 2 – God heeft alles goed gemaakt!

Achtergrondinfo bij nr. 1 – De Bijbel is betrouwbaar!