Bijleren over het onderwerp ‘schepping en evolutie’ – Schrijf je in voor deze leerzame cursus

by | aug 22, 2019 | 03. Theologie, 06. Biologie, Evenement, Nieuws

Let op: Het gaat hier om de cursus die start op 2 december. De cursus die start op 1 oktober is volgeboekt. De cursus die start op 2 december is van dezelfde inhoud en vorm als de cursus die start op 1 oktober.

Het onderwerp ‘schepping en evolutie’ kwam nadrukkelijk in de belangstelling in de zomer van 2017. In juni verscheen het boek En de aarde bracht voort van systematisch theoloog Gijsbert van den Brink. Het boek van oudtestamenticus Mart-Jan Paul, Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie, verscheen een paar maanden later. Allerlei intensieve discussies kwamen op gang. Korte tijd daarna verschenen er meer boeken, zoals van Edgar H. Andrews1, Jan H. van Bemmel2, Willem J. Ouweneel3 en Tom Bethell4.

U hebt geen tijd om al die boeken te lezen, maar u wilt wel graag weten wat de kern van de discussies is? En u wilt op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken? Dan is er dit najaar gelegenheid via afstandsonderwijs een cursus te volgen. Die is in te passen in uw eigen tijdschema. Via de elektronische leeromgeving kunt u discussiëren met de andere cursisten en met de cursusleider. Ook is er een afsluitende gemeenschappelijke avond.
In deze cursus komen de ontwikkelingen van de laatste twee jaar naar voren. In het boek Oorspronkelijk is in de derde druk (juli 2019) een aanvullend hoofdstuk toegevoegd, en dat is inhoudelijk hier ook verwerkt. De publicaties in binnen- en buitenland blijven doorgaan.

De actualiteit van het onderwerp ‘schepping en evolutie’ is nooit ver weg als we beseffen hoezeer het denken hierover onze maatschappij doortrekt. Als illustratie daarvan volgen hier de onderwerpen die dr. Chris Buskes in zijn boek Evolutionair denken. De invloed van Darwin op ons wereldbeeld (2006; zesde druk 2013) behandelt. Hij schrijft in de Inleiding: ‘Meer nog dan Copernicus, Galilei, Newton en Einstein heeft Darwin onze kijk op onszelf en de wereld radicaal en onomkeerbaar veranderd’ (p. 1). Vanuit die overtuiging behandelt hij: sociobiologie en evolutiepsychologie, antropologie, taal, bewustzijn, cultuur, epistemologie (= kennisleer), religie, moraal, esthetica, geneeskunde, sociaal-darwinisme en eugenetica. Deze opsomming maakt duidelijk dat de vraag naar onze afstamming niet slechts biologisch van belang is, maar in levensbeschouwelijk opzicht onze hele samenleving raakt.

Algemene informatie

Leiding

Dr. M.J. (Mart-Jan) Paul ontwikkelt en begeleidt de cursus in samenwerking met Logos Instituut en NET Foundation. De cursisten gebruiken de elektronische leeromgeving IT’s Learning. Dit is een afgeschermde omgeving waarin zij met elkaar kunnen communiceren. Ook het contact met de docent verloopt via IT’s Learning.
Logos Instituut: https://logos.nl/
NET Foundation: https://www.netfoundation.nl/

Doel

Kennis van en inzicht in de belangrijkste aspecten van de hedendaagse discussies in christelijke kring over schepping en evolutie.

Niveau

Bovenbouw van HAVO en Atheneum. De leertaken bevatten soms verwijzingen naar Engelse of Duitse bronnen, maar voor de hoofdzaken is kennis van deze talen niet nodig.

Studieboek

Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie (2017, of aangevulde druk 2019). De belangrijkste aanvullingen staan ook in de leertaken.

Studieperiode

De cursus wordt aangeboden in de periode december 2019 tot mei 2020. Door de afbakening in tijd is het mogelijk dat er op het forum discussies plaatsvinden tussen de deelnemers.

Werkwijze

De cursus verloopt via afstandsonderwijs. Aan de hand van 12 leertaken wordt het boek Oorspronkelijk behandeld. De opdrachten bestaan uit: 1) lezen van een hoofdstuk, 2) verwerken van nieuwe informatie, 3) beantwoorden van vragen, 4) bekijken van videofragmenten, 5) kennisnemen van websites met relevante informatie, 6) discussiëren met cursisten over opvattingen.

Onderwerpen van de leertaken

Alle 15 hoofdstukken van het cursusboek worden in 12 leertaken behandeld. De meeste aandacht gaat uit naar de onderwerpen die centraal staan in de hedendaagse discussies. Dat zijn de Bijbeluitleg, creationisme, Intelligent Design, en theïstisch evolutionisme. De overige onderwerpen, zoals de historische ontwikkelingen, het wereldbeeld en enige hedendaagse wetenschappers, worden samen genomen in één leertaak.

LT 1 – Discussie over het ontstaan (h. 1)
LT 2 – Vroegere opvattingen (h. 2 en 3)
LT 3 – Wereldbeeld (h. 4 en 5)
LT 4 – Schepping in Genesis 1-3 (h. 6)
LT 5 – Schepping in het OT (h. 7?)
LT 6 – Walton en Alexander (h. 8 en 9)
LT 7 – Schepping in het NT (h. 10)
LT 8 – Charles Darwin (h. 11)
LT 9 – Zondvloedgeologie, Creationisme en ID (h. 12 en ged. 14)
LT 10 – Christelijke theologen (h. 13)
LT 11 – Wetenschapsgebieden en organisaties (h. 14)
LT 12 – Theïstisch evolutionisme (h. 15)

Meerwaarde

Wat is de meerwaarde van deze cursus boven het zelfstandig lezen van het boek?
– Begeleiding
– Contact met medecursisten en uitwisseling van opvattingen
– Verwerking van de ontwikkelingen in de afgelopen twee jaar
– Afsluitende studieavond
– Inhoudelijke reactie op eigen werkstuk

Inschrijving

De inschrijving gebeurt via het Logos Instituut. Het aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 30. Bij overschrijding van het maximale aantal kan een tweede cursus worden aangeboden.

Toetsing

De cursus is vooral bedoeld om eigen kennis en inzicht te vergroten. Het is mogelijk een afsluitende opdracht te maken over een van de behandelde onderwerpen. De keuze voor een onderwerp wordt in de loop van de cursus in overleg met de cursusleider vastgesteld. Dit werkstuk van ongeveer 15 pagina’s wordt nagekeken en beoordeeld, mits ingeleverd voor (datum). Criteria zijn: informatie, argumentatie, eindoordeel en presentatie.
Wie meegedaan heeft met de forumdiscussies en de afsluitende opdracht voldoende heeft gemaakt ontvangt een getuigschrift.

Kosten

De kosten voor de cursus zijn 85 euro. Hiervoor krijgt de cursist toegang tot de cursus, begeleiding tijdens de studie en een inhoudelijke reactie op het afsluitende werkstuk. Het boek Oorspronkelijk is niet inbegrepen in deze prijs.

Via het onderstaande formulier kunt u uzelf aanmelden voor deze cursus. De betaling wordt verder afgehandeld via email.

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Voetnoten

  1. https://webshop.logos.nl/winkel/boeken/wat-is-de-mens/.
  2. https://shop.buijten.nl/product/waar-was-je/.
  3. https://webshop.logos.nl/winkel/boeken/adam-waar-ben-je/.
  4. https://webshop.logos.nl/winkel/boeken/darwins-kaartenhuis/.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!