Biogenetisch principe

by | okt 17, 2016 | 06. Biologie, Onderwijs

Ernst Haeckel (1834-1919) heeft beweerd, dat de mens gedurende de groei in het moederlichaam de evolutionaire ontwikkeling van vis tot mens herhaalt. Deze stelling werd reeds tijdens het leven van Haeckel weerlegd. Nieuwe foto’s bewijzen de volledige onhoudbaarheid van deze theorie. Ondanks dat vindt men Haeckels voorstelling ook tegenwoordig nog in veel schoolboeken!

stelling_13-95stellingen

Haeckel heeft met tekeningen getracht te bewijzen, dat het embryo van gewervelde dieren gedurende zijn groei een algemene basisontwikkeling doormaakt.1 Deze tekeningen bleken echter vervalsingen te zijn. Reeds aan het einde van de 1860er jaren werd het bedrog aan de kaak gesteld.23

In 1997 hebben de embryoloog Richardson en zijn medewerkers diverse embryo’s van gewervelde dieren in de verschillende ontwikkelingsstadia fotografisch vastgelegd en op gelijke wijze gerangschikt, zoals ze destijds door Haeckel werden weergegeven. Op basis van deze foto’s kan zelfs een leek begrijpen, hoe elke gewervelde diersoort haar eigen, individuele ontwikkelingstraject doorloopt, die via de kortste weg tot een levensvatbaar individu leidt.567

Voetnoten

  1. Ernst Haeckel, Natürliche Schöpfungsgeschichte, 1868.
  2. Rolf Höneisen, Gefälschte Zeichnungen, Factum Januar 1999, blz. 8-11.
  3. Lee Strobel, Indizien für einen Schöpfer, Gerth Medien, 2006, blz. 42.
  4. M.K. Richardson, J. Hanken, M.L. Gooneratne, C. Pieau, A. Raynaud, L. Selwood und G.M. Wright, There is no highly conserved embryonic stage in the vertebrates, Anatomy and Embryology, 1997, blz. 196.

    Het is absoluut onbegrijpelijk, hoe zo’n lompe vervalsing in een wetenschappelijke publicatie gedurende meer dan 100 jaar verspreid kon worden – en dat zij ook tegenwoordig nog in de gangbare schoolboeken kan worden aangetroffen!4Helmut Schneider, Natura, Biologie für Gymnasien, Band 2, Lehrerband, Teil B, 7. bis 10. Schuljahr, Ernst Klett Verlag, 2006, blz. 277.

  5. Horst Bayrhuber und Ulrich Kull, Linder Biologie, Lehrbuch für die Oberstufe, 21., neu bearbeitete Auflage (1998), Schroedel Verlag GmbH, Hannover, blz. 402 & 406.
  6. Prof. Ulrich Weber (Süssen), Biologie Oberstufe, Gesamtband, Cornelsen Verlag, Berlin 2001, blz. 257 & 260.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!