Bodemonderzoek wijst naar zondvloed

by | apr 18, 2018 | Bezoekersverslag, Geologie

Op 22 maart ’18 gaf Stef Heerema een presentatie over de betrouwbaarheid van de bijbel met betrekking tot de zondvloed en de geologie van Nederland. Hij was uitgenodigd in de prachtige sociëteit van de Navigators Studentenvereniging Groningen. Aan de studenten werd getoond hoe men door middel van geologie een groter vertrouwen kan stellen in de Bijbel.

Als langzaam de onderlinge gesprekjes wegvallen wordt de presentatie gestart met de vraag: ‘Wie van jullie doet een exacte studie?’ Ongeveer 8 van de 25 studenten steken hun hand op. Met deze vraag werd een onderdeel van de presentatie ingeluid waar de studenten werden gerustgesteld dat pure geologie kennis niet vereist is voor vanavond. De presentatie was opgedeeld in twee delen. Het eerste deel ging overhet zout in de ondergrond en het tweede onderdeel over de ijstijden. Stef liet zien dat de reguliere wetenschap gelooft dat het zout in de ondergrond voornamelijk de oorsprong heeft uit ingedampte zeeën en dat de zoutpijlers in vaste fase gevormd zijn. Hij liet zien dat de reguliere zienswijze erg veel vragen met zich mee brengt en onvoldoende verklaart waarom de zoutpijlers de huidige vorm hebben. Hierna presenteerde hij zijn eigen theorie waarin het zout voornamelijk een vulkanische oorsprong heeft en dat de zoutpijlers gevormd zijn in vloeibare staat. In het tweede deel werd verteIJsld hoe de reguliere wetenschap de verschijnselen in de bovengrond middels tientallen ijstijden uitlegt. Hij liet zien dat de hunebedstenen niet door meerdere ijstijden naar Nederland verplaatst kunnen zijn binnen de huidige gedachtegang, aangezien van de steen dan niet veel meer dan een zandkorrel zou zijn overgebleven. Als alternatief stelt Stef voor dat het snelstromend water moet zijn geweest onder het grote pakijs. De presentatie werd afgesloten met een meerdere enthousiaste vragen vanuit het publiek. Aan het einde van de avond ging Stef, geheel studentikoos, met nog enkele geïnteresseerden in dialoog onder het genot van een biertje.

Klik hier om een spreker uit te nodigen

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!