Brief van Juda Brinkman aan Logos Instituut

by | jun 22, 2021 | Theologie

Beste mensen van Logos Instituut,

Mijn naam is Juda Brinkman. Ik ben nu 19 en heb de afgelopen jaren mijn Christelijk geloof “op de proef gesteld” om het zo maar te zeggen, waarbij ik eigenlijk gewoon niks meer deed dan goede antwoorden zoeken op vaak-gestelde vragen over God en de Bijbel. Mijn gedachtegang was lekker simpel; óf God bestaat, óf niet. Óf de Bijbel is Zijn Woord, óf niet. Óf de schepping heeft plaatsgevonden zoals beschreven in Genesis, óf evolutie verklaart de oorsprong in leven.

Om een lang verhaal kort te maken; na het onderzoeken van alle verschillende kennisvelden die er bestaan – filosofie, theologie, wetenschap, geschiedenis en de belangrijkste, gezond verstand – is het voor mij onmogelijk geworden om het bestaan van God, de identiteit van deze God en de betrouwbaarheid van Zijn Woord te betwisten. Om nu één van deze dingen te ontkennen, zou, zo bot mogelijk gezegd, een intellectuele zelfmoord vereisen. Het bewijs is zo overweldigend, dat er geen oprecht omweggetje te nemen is.

Op het gebied van creationisme, heeft het werk van CMI, ICR en AiG me ontzettend veel geholpen. Hun onderzoeken en artikelen hebben me geholpen om aan vrienden en anderen uit te leggen dat de Christen geen kop in het zand steekt als het gaat om wetenschap, maar dat hij juist een veel betere, logischere uitleg kan geven van de feiten! Dit is in het merendeel van de gevallen ontmoet met totaal begrip van de argumenten, en grote interesse voor zo’n ‘uniek’ beeld op de wereld.

Ik ben dan ook werkelijk verrast door het ontzettend verkeerde beeld van creationisme wat bestaat in de Nederlandse media. “Creationisme is geen wetenschap” en “Wetenschap en de Bijbel gaan niet samen”, zijn geen leuzen die slechts door een aantal atheïsten hier en daar worden herhaald, maar beschrijven wat een groot deel van Nederland lijkt aan te zien als feit!

Laatst zag ik een video voorbijkomen van de Universiteit van Nederland, waar Roy Erkens in 2014 een presentatie hield, genaamd, “Wat zijn de religieuze argumenten tegen evolutie?”. Deze titel is natuurlijk geen ongelukje en doelt hier natuurlijk te zeggen dat er helemaal geen wetenschappelijke argumenten tegen evolutie zijn, wat creationistische organisaties natuurlijk juist bespreken!

Deze grootschalige misrepresentaties zijn niet niet moeilijk te vinden in Nederland en leiden tot grootschalige misverstanden over het creationisme. Dat gezegd hebbende, lijkt dit stigma echter alleen in bepaalde groepen/kringen te ontstaan, zoals in de media en op hogescholen en universiteiten.

De reden voor mijn bericht is dan ook om jullie aan te moedigen; de luidste groep spreekt niet voor allen. Bijna alle mensen die ik in het dagelijks leven spreek en geloven in evolutie, staan echt open voor creationistische inzichten en argumenten! Het is alleen het verkeerde ingeprate beeld van evolutionisten over creationisten dat de indruk wekt dat we allemaal een hekel hebben aan echte wetenschap en geloven dat de duivel botten in de aarde heeft gestopt om ons te verleiden, dat de drempel vormt voor mensen om het volledig te geloven.

Het is zoals Mark Twain zei, “Het is makkelijker om mensen voor de gek te houden, dan ze te overtuigen dat ze voor de gek zijn gehouden”. Veel mensen vinden het moeilijk te geloven dat zoveel wetenschappers ernaast kunnen zitten. Het is natuurlijk echter makkelijk om hier het probleem te benoemen; de meerderheid bepaalt niet wat waar is, goede argumenten wel. De meerderheid zit er wel vaker naast, hoe overweldigend deze ook is.

Ik en mijn vriendin geloven beiden in een letterlijk Genesis, een van mijn beste vrienden is ook overtuigd creationist, zo ook mijn ouders en een verassend aantal predikanten van verschillende kerken en organisaties die ik spreek nemen ook makkelijk aan dat God alles maakte in 6 dagen.

De ‘Intelligent Design’-stroming wordt steeds meer mainstream en op YouTube zijn er jonge gozers zoals ‘Standing for Truth’, die vol overtuiging een Bijbelse geschiedenis verdedigen, debatten voeren en interviews doen met leidende creationistische wetenschappers. Ook de stroom boeken en documentaires van hoge kwaliteit over creationisme en ID stopt niet, ieder dodelijker voor de evolutietheorie dan de laatste.

Ik ga binnenkort een opleiding Theologie doen in op de Christelijke Hogeschool Ede en ben niet van plan om mijn creationistische overtuigingen in een hoekje te verbergen. Ik ben enthousiast over de huidige generatie van jonge Christenen; ik zie een mogelijkheid voor een grootschalige binnenkomst van apologetiek in de Nederlandse kerk, waarbij het zich realiseert dat onze geloofsovertuiging is gebaseerd op harde feiten, niet wens! Wanneer dat gebeurt, zal het onze getuigenis van het Evangelie bizar versterken.

Ik wil jullie bedanken voor het werk wat jullie doen. Dit gezond-verstandelijke beeld van Genesis is niet nieuw noch tijdelijk en ook een groot gedeelte van de huidige generatie van Christelijke jongeren ziet het aan voor wat het duidelijk is.

Ik hoop dat dit bericht tot opbouw en aanmoediging dient! Organisaties zoals deze zullen altijd belangrijk blijven en waarschijnlijk alleen maar belangrijker worden, of het aantal creationisten nu voorlopig af- of toeneemt. Wanneer het Ivoren Torentje van evolutie valt en mensen weer neutraal naar het bewijs mogen/kunnen kijken, zullen de Christenen daar zijn om de stukken op te rapen.

Ik wens jullie Gods zegen toe,

Juda Brinkman

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!