Buen Camino: Tegenstem in een seculiere samenleving – Hofman

by | mrt 16, 2022 | Recensie

Het boek Buen Camino: Tegenstem in een seculiere samenleving van Hofman verscheen in 2015. De thema’s die in dit boek behandeld worden zijn echter nog steeds actueel.

Buen Camino tegenstem in een seculiere samenlevingEen doorgeschoten individualisme verkruimelt de samenleving. Het traditionele gezin, dat aan de basis van de samenleving heeft gestaan, is in diskrediet geraakt. Religie, eens het cement in de samenleving, is verbannen naar achter de voordeur. Feesten horen bij het dagelijkse leven en als je die moet missen is een depressie het gevolg. Vrijheid houdt in dat je zelf bepaalt hoe je wilt leven. Een ander mag daar geen oordeel over geven. Dit boek verzet zich tegen een dominante liberale zienswijze die aan de gehele samenleving wordt opgelegd. Exemplaren zijn alleen nog te koop bij de auteur en bij de webshop van stichting Logos Instituut. Zolang de voorraad strekt kost het boek slechts €9,95 excl. verzendkosten.

Recensie Buen Camino: Tegenstem in een seculiere samenleving

Hieronder volgt een recensie van de hand van dr. K. van der Zwaag. Deze wordt met zijn toestemming integraal overgenomen. 

De Nederlandse samenleving is doorgeschoten in het koesteren van de verworvenheden van de seculiere samenleving, zoals gelijkheid, emancipatie, abortus, homohuwelijk, euthanasie, zelfontplooiing en het vertrouwen in de wetenschap, zo betoogt de auteur.

 Hofman, die zich vaker verdienstelijk heeft gemaakt met studies over de moderne cultuur en de kwalijke effecten van de Verlichting, houdt Nederland een spiegel voor welke desastreuze gevolgen het moderne denken heeft voor gezin, huwelijk en het geloof in God. Hij schrijft uitvoerig over het gelijkheidsdenken, de ongebreidelde tolerantie, de ‘feestcultuur’, het terugdringen van religie uit het publieke leven (wat in strijd is met de theocratische roeping van de SGP), de kinderopvang waardoor kinderen niet meer emotioneel opgroeien bij hun moeder en in het gezin. 

De kracht van het boek is de ongelofelijke hoeveelheid feiten die ontleend zijn aan tal van persdocumenten, waarvan we vaak niet de inhoud weten of waaraan we gemakkelijk en gerust voorbij leven. Al waardeert de auteur mijns inziens inzake de SGP te weinig de positieve inbreng van participatie van vrouwen, dat neemt niet weg dat terecht de vinger gelegd wordt bij de emancipatiezucht in het algemeen die een aanslag is op stabiele relaties tussen man en vrouw. “Het beste wat een samenleving kan overkomen zijn hechte gezinnen met meerdere kinderen waarin toekomstige burgers leren verantwoord te handelen.”

De schrijver stelt terecht vast dat in onze samenleving de randen van de vrijheid zijn opgezocht. Vrijheid betekent dat iemand alles kan doen waar hij maar zin in heeft. Vandaaruit is de massa vergiftigd met ressentiment tegen oude waarden, wat geleid heeft tot de huidige morele desoriëntatie en opvoedingscrisis.

Het boek is een pleidooi om als christen herkenbaar te zijn en weerbaar te blijven. Een onthutsend boek over de ontaarding van de vrijheid die wetteloos is geworden en tot knechting van mens en samenleving heeft geleid.

(Bron: Zicht, maart 2015, dr. K van der Zwaag)

Meer lezen van dr. Hofman?

Meer artikelen van de hand van dr. Hofman vind u hier. 
Dr. H.A. Hofman studeerde geschiedenis. In 1983 promoveerde hij op Constantijn Huygens als secretaris van het Oranjehuis. Hij heeft 45 jaar gewerkt in het Hoger Beroepsonderwijs en in het Voortgezet Onderwijs. Hij heeft een tiental boeken op zijn naam staan. In 2008 verscheen: “Verlicht of Verblind? Over het contrast tussen het traditionele Christendom en het Verlichtingsdenken”. In 2009: “Het bittere conflict. Over Schepping en Evolutie in het jaar van Darwin en Calvijn”. In 2014 verscheen: “Buen Camino: Tegenstem in een seculiere samenleving”.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!