Campuspredikant onder vuur – Bespreking ‘God’s not dead 3’

by | nov 23, 2020 | Onderwijs, Recensie

Geloof en wetenschap zijn twee gescheiden werelden en op de campus mag geloof geen prominente rol spelen. Dat is tenminste wat sommige atheïsten ons laten geloven. Het verhaal in ‘God is not dead 3‘ gaat daar ook over. Een predikant onder vuur omdat hij een kerk op de campus heeft en werkt onder de studenten.

Debat

Aan het begin van de film wordt David Hill, de predikant die ook wel Dave wordt genoemd, gearresteerd. Hij heeft transcripties van zijn preken niet volgens het bevel van de overheid ingeleverd bij de stadsambtenaren. Een perswoordvoerder geeft aan: “Dit is een heksenjacht om religie de mond te snoeren.” Volgens Hill mag hij de waarheid verdedigen ook op de campus. Er is volgens critici wel vrijheid van godsdienst en meningsuiting, maar niet op het terrein van een staatsuniversiteit zoals Hadleigh University. Men wil dat de campuskerk, die daar al meer dan 150 jaar staat, gesloten wordt. Volgens het universiteitsbestuur is een universiteit bedoeld voor het wetenschappelijke onderwijs en niet voor religie. De kerk wordt sinds de oplaaiing van het debat beveiligd. Ondanks alle protestherrie buiten krijgt David zijn eigen co-pastor Jude Mbaye. Dit is echter van korte duur. Een student gooit een steen door de ruit van de campuskerk. De steen verwoest de gaskraan in de kelder. De kerk gaat in vlammen op en de co-pastor overlijdt uiteindelijk aan zijn verwondingen.

Adam en Keaton

Het tweede verhaal gaat over twee studenten die een relatie hebben. Het meisje (Keaton) is een christin, maar heeft momenten van twijfel. De jongen (Adam) ging vroeger naar de kerk maar heeft daar nu afstand van genomen. Keaton besluit om de relatie op een laag pitje te zetten. Ze heeft tijd nodig om geloofszaken uit te zoeken en om erachter te komen of de combinatie gelovig en ongelovig wel werkt. Ze probeert haar troost te zoeken in het jongerencentrum van de kerk, maar vindt dat niet direct. Adam drinkt iets teveel en gooit daarna uit frustratie een steen door de ruit van de campuskerk die een gaskraan sloopt, waardoor het gas eruit loopt. Het gevolg is dat de campuskerk in brand komt te staan.

‘Religie heeft geen waarde meer’?

Deze twee verhalen lopen daarna door elkaar heen, terwijl het debat over de vrijheid van godsdienst en meningsuiting op de campus doorgaat. Het bestuur van de campus is ondertussen over de campuskerk Saint James aan het vergaderen. Ze geven de campuskerk er de schuld van dat de studenteninschrijvingen zijn gedaald en daarmee de inkomsten. De directeur van de universiteit probeert de raad nog op andere gedachten te brengen, maar dat is tevergeefs. De brand geeft het bestuur de mogelijkheid de kerk voorgoed van de campus te weren. Volgens diverse mensen kan de kerk juridisch niets doen, omdat het hier gaat om ‘eminent domain’. Het bestuur van de universiteit kan de kerk zomaar onteigenen. Toch wil de pastor er geen afstand van doen en hij gaat het samen met zijn broer, de advocaat Pearce die het christelijk geloof vaarwel gezegd heeft, aanvechten. De broer van de pastor is het qua standpunt wel met het universiteitsbestuur eens: ‘Wetenschap heeft bijgeloof vervangen’ en religie heeft geen waarde meer. ‘De kerk heeft geen nut meer’. Er volgt een discussie daarover. Pearce vindt wel dat het bestuur tegen de wet handelt en daarom (maar ook omdat het zijn jongere broer betreft) helpt hij Dave. Naast de juridische stappen vecht de pastor ook terug in de media.

Spijt

De jongen (Adam) krijgt spijt. Het meisje (Keaton) en hij raken in gesprek. Adam wil alles eerlijk opbiechten, maar weet dat ook niet zeker omdat het niet zonder gevolgen zal zijn. Hij wil de familie van de co-pastor in ieder geval laten weten dat het een ongeluk was en dat de co-pastor niet vermoord is, zoals men denkt dat nu het geval is. Adam vraagt zich af dat als er een God bestaat of Hij deze daad dan zou willen vergeven. Keaton geeft aan dat dit uiteraard zo is. De frustratie tegenover het christelijk geloof is gekomen door de moeilijke thuissituatie die Adam heeft gehad, er was sprake van huiselijk geweld. Doordat de moeder geslagen werd verliet ze zijn vader. De kerk noemden haar een zondaar en als ze opnieuw zou trouwen ze dan overspel zou plegen. De kerk heeft haar volgens Adam vernederd. Adam herinnert zich van die tijd nog dat zijn moeder zichzelf in slaap huilde.

Frustratie

Dave krijgt een berichtje dat Adam Richardson de brand aanstak. De pastor pakt Adam eerst hardhandig aan en daarna laat hij hem arresteren. Het universiteitsbestuur neemt publiek afstand van het gedrag van Adam maar ook de geweldsactie van de predikant. De directeur: “Zijn uitbarsting heeft onze positie sterker gemaakt: dat de St. James Church is veranderd in een baken van geweld en controverses en daarvoor is geen plaats, hier op de campus van Hadleigh University.” De protesten nemen alleen maar toe. Iedereen roept en niemand luistert. Keaton raakt nog meer verstrikt in de twijfel. Het gedrag van Dave de predikant laat niets zien van Gods genade. Ze vraagt zich af of God eigenlijk wel bestaat. Ze wordt bemoedigd door een andere studentenpastor, Josh Wheaton. Het is niet erg om te twijfelen, iedereen heeft dat wel eens zelfs Johannes de Doper. Waarom twijfel? ‘Omdat onzekerheid leidde tot het nastreven van de waarheid’. Ook Dave is gefrustreerd en weet niet meer hoe het moet. Hij zoekt zijn heil bij een pastor van een Afrikaanse kerk. Hij wil terugvechten en is het zat dat christenen over zich heen laten lopen. Mensen werden aangetrokken tot de Heere Jezus vanwege Zijn liefde, geduld en vriendelijkheid. De Afrikaanse pastor: ‘Hij slaagde erin de waarheid te prediken zonder zichzelf te verliezen’. Dave denkt dat de predikant niet weet waar hij over praat. Dan doet de Afrikaanse predikant een boekje open. Hij geeft aan dat hij wel een kerk zou kunnen bouwen van de stenen die door zijn raam werden gegooid. We kunnen niet reageren op haat door ook te haten. We moeten een licht zijn in de duisternis.

Eind goed, al goed

Uiteindelijk vindt Dave de studentenpastor rust en vrede. Hij gaat op bezoek bij Adam, diegene die de steen door de ruit gooide, en geeft hem de Bijbel van Jude, de omgekomen pastor. Dave pleit voor strafvermindering, het was namelijk geen moord bij voorbedachte rade. Adam gooide uit frustratie een steen door de ruit en raakte de gaskraan. Gas lekte uit en toen Jude de lamp met een schakelaar wilde aandoen, ontplofte de zaak en brak er brand uit. Dave gaat ook in gesprek met de directeur van de universiteit en geeft aan dat het allemaal veel te ver gegaan is. Hij betuigt zijn spijt en dat doet de directeur ook voor zijn deel. Daarna spreekt hij voor de studenten (voor en tegenstanders van de kerk) en vraagt ook hen vergeving. Hij trekt zijn rechtszaak tegen de school in en ook de aanklacht tegen Adam. De kerk zal van de campus verdwijnen, maar er komt een ruimte voor Harbor House, geleid door de studentenpastor Josh Wheaton, in het nieuw te bouwen studentencentrum. Dave gaat een nieuwe kerk bouwen en vraagt de voor- en tegenstanders om samen mee te bouwen. Als laatste deelt hij kaarsen uit en roept iedereen op om samen sterk te staan. Zelfs de meest kritische mediazender praat lovend over de speech van de predikant. Adam wordt vrijgelaten, er wordt een nieuwe kerk gebouwd en alles komt goed. Eind goed, al goed.

Deze film is in een bepaald jargon gestoken en er is sprake van een bepaalde muziekkeuze (de Newsboys) die niet iedereen in onze achterban zal waarderen. Toch leert de film ons hoe we kunnen reageren op dit soort incidenten. Vriendelijk, geduldig en vol liefde. Zo kunnen we de waarheid, zoals die overgeleverd is in de Bijbel, ook op de campus blijven verdedigen.

Deze dvd wordt ook in onze webshop te koop aangeboden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!