Artikelen

Apologetiek

Home » 03. Theologie » Apologetiek

Eeuwenlang is door filosofen en gewone mensen nagedacht over wie God is, hoe Hij dan bestaat en of Hij wel bestaat? Met onze menselijke vermogens is God mogelijk vele maatjes te groot om te begrijpen. Velen hebben dan ook besloten om niet in God te geloven. Maar hoe weet je zeker dat er wel een God is en, als Hij er is, dat Hij de God is zoals de Bijbel die laat zien?

Apologetiek is het verdedigen van de leer over God die we uit de Schrift en uit de natuur verkrijgen. Apologetiek vormt een aanvulling en bevestiging van de kennis over God uit de Schrift.

De Bijbel geeft een nauwkeurige beschrijving van Gods karakter en hoe Hij interactie heeft gezocht en nog zoekt met mensen. Maar ook zonder deze kennis kun je direct Gods bestaan en Zijn karakter aantonen (dit staat ook in de Bijbel in bijbelboek Romeinen in hoofdstuk 1). Wij doen onderzoek naar welke bewijzen er zijn voor het bestaan en het karakter van God. Ook gaan we open gesprekken en debatten met andersdenkenden zoals atheïsten of iets-isten graag aan. Dat is immers het wezen van wetenschap bedrijven: het uitwisselen van argumenten om een nog beter beeld te krijgen van waar we naar op zoek zijn.

“Wie was de vrouw van Kaïn?” is geen onoplosbare vraag!

"Wie was de vrouw van Kaïn?" is geen onoplosbare vraag! Heb je jezelf wel eens afgevraagd waar Kaïn zijn vrouw vandaan heeft gehaald? Als je niet zelf op die vraag bent gekomen, dan heb je de vraag vast wel eens uit de mond van een scepticus of een twijfelende vriend...
Wat is waarheid?

Wat is waarheid?

Wat is waarheid? Ongeveer tweeduizend jaar geleden stond de Waarheid terecht en werd de Waarheid veroordeeld door mensen die zich aan leugens toegewijd hadden. Feitelijk stond de Waarheid zes keer terecht in minder dan één dag, namelijk drie berechtingen op religieuze...

Wat is de Bijbel?

Wat is de Bijbel?

Wat is de Bijbel? Het woord “Bijbel” stamt uit de Latijnse en Griekse woorden die “boek” betekenen, en dat is een passende naam omdat de Bijbel het boek voor alle mensen in alle tijden is. Het is een boek als geen ander, in een klasse apart. De Bijbel bestaat uit...

Waarom bestaat God?

Waarom bestaat God?

Waarom bestaat God? Logica, wiskunde en filosofie maken allemaal gebruik van axioma's. In deze contexten zijn axioma's concepten die geaccepteerd moeten worden maar niet bewezen of weerlegd kunnen worden. Een eenvoudig voorbeeld is dat getallen gelijk zijn aan...

Kan de mens zonder God leven?

Kan de mens zonder God leven?

Kan de mens zonder God leven? In tegenstelling tot wat de atheïsten en agnostici door de eeuwen heen beweerd hebben, kan de mens niet leven zonder God. De mens kan een moreel bestaan hebben zonder God te erkennen, maar niet zonder het feit dat God bestaat. Als de...

Wat is waarheid?

Wat is waarheid?

Wat is waarheid? Ongeveer tweeduizend jaar geleden stond de Waarheid terecht en werd de Waarheid veroordeeld door mensen die zich aan leugens toegewijd hadden. Feitelijk stond de Waarheid zes keer terecht in minder dan één dag, namelijk drie berechtingen op religieuze...

Wat is de Bijbel?

Wat is de Bijbel?

Wat is de Bijbel? Het woord “Bijbel” stamt uit de Latijnse en Griekse woorden die “boek” betekenen, en dat is een passende naam omdat de Bijbel het boek voor alle mensen in alle tijden is. Het is een boek als geen ander, in een klasse apart. De Bijbel bestaat uit...