Artikelen

Filosofie

Home » Inhoud » Filosofie » Pagina 19

Artsen Zonder Grenzen promoot abortuspil tot 22 weken in misleidende animatievideo

Artsen Zonder Grenzen (AzG) doet haar naam eer aan, maar niet altijd op de manier die u zou verwachten. De hulporganisatie heeft een website helpen...
Ware wijsheid

Ware wijsheid

Indrukwekkend is het boek dat dr. P.C. Oele heeft geschreven. In ongeveer driehonderd pagina’s loopt hij langs de hoofdmomenten van de geschiedenis van de filosofie. Als je je wilt verdiepen in dit onderwerp, biedt 'Ware wijsheid' je een niet volledige, maar wel goede...

Opent de evolutietheorie de deur voor abortus en eugenetica?

Opent de evolutietheorie de deur voor abortus en eugenetica?

Jaarlijks vinden in Nederland ongeveer 30.000 zwangerschapsafbrekingen, ofwel abortussen, plaats. Deze ingreep werd in 1984 gelegaliseerd toen de Wet Afbreking Zwangerschap uit mei 1981 van kracht werd. Een belangrijke aanleiding voor deze wet was de eis van, in het bijzonder feministische, vrouwen om ‘Baas in eigen Buik’ te zijn. De vrouw moet een keuze mogen maken aangaande wat er met, en in, haar lichaam gebeurt, inclusief de keuze voor de beëindiging van de zwangerschap.

Schepping en herschepping

Schepping en herschepping

Wanneer we over de schepping spreken, wordt meestal een discussie gevoerd over de vraag hoe de wereld is ontstaan. Een andere discussie die veel minder gevoerd wordt, maar waarschijnlijk belangrijker is, gaat over de vraag hoe wij als christenen met de schepping omgaan.

Geen ruimte voor God in de wetenschap?

Geen ruimte voor God in de wetenschap?

Is er binnen de wetenschap geen ruimte voor God? De spreker gaat in dit korte filmpje op deze vraag in. Hij bespreekt daarnaast een drietal punten die te maken met oorsprongswetenschappen, namelijk 1. Het ontstaan van een systeem hoeft niet louter verklaard te worden...

Het echte conflict speelt zich af tussen wetenschap en naturalisme

Het echte conflict speelt zich af tussen wetenschap en naturalisme

In zijn laatste, prikkelde boek over geloof en wetenschap betoogt filosoof Alvin Plantinga dat er tussen het christelijk geloof en de wetenschap geen diepgaande conflicten zijn, maar wél tussen het naturalisme en de wetenschap. Volgens Plantinga kan wie het naturalisme omarmt niet meer vertrouwen op de wetenschap. Hoewel Plantinga’s stelling door naturalisten en darwinisten met een standaard redenering weerlegd kan worden, heeft Plantinga gelijk dat naturalisme en wetenschap in conflict met elkaar zijn.

Ware wijsheid

Ware wijsheid

Indrukwekkend is het boek dat dr. P.C. Oele heeft geschreven. In ongeveer driehonderd pagina’s loopt hij langs de hoofdmomenten van de geschiedenis van de filosofie. Als je je wilt verdiepen in dit onderwerp, biedt 'Ware wijsheid' je een niet volledige, maar wel goede...

Opent de evolutietheorie de deur voor abortus en eugenetica?

Opent de evolutietheorie de deur voor abortus en eugenetica?

Jaarlijks vinden in Nederland ongeveer 30.000 zwangerschapsafbrekingen, ofwel abortussen, plaats. Deze ingreep werd in 1984 gelegaliseerd toen de Wet Afbreking Zwangerschap uit mei 1981 van kracht werd. Een belangrijke aanleiding voor deze wet was de eis van, in het bijzonder feministische, vrouwen om ‘Baas in eigen Buik’ te zijn. De vrouw moet een keuze mogen maken aangaande wat er met, en in, haar lichaam gebeurt, inclusief de keuze voor de beëindiging van de zwangerschap.

M
"

Artikelen

Artikelen