Artikelen

Bijbel

Home » Inhoud » Theologie » Bijbel

Bijbelstudie voor jongeren – Zingen over Gods schepping

Sommige Psalmen bezingen Gods almacht en het feit dat Hij de Schepper is. Gelovigen worden uitgenodigd om Hem met stem en muziek de eer te geven. De evolutieleer berooft God van die eer en pogingen om de Bijbel daarmee te vermengen (theïstische evolutie) doen afbreuk aan Zijn almacht. Houd jij vast aan Gods Woord of laat je je beïnvloeden door on-Bijbelse leringen die van buitenaf de kerk insluipen of van binnenuit de leer ondermijnen? Zing mee met Psalm 33!

De wijzen uit het Oosten

De wijzen uit het Oosten

De wijzen uit het Oosten Vraag: "Wat zegt de Bijbel over de drie wijzen uit het Oosten (Magiërs)?" Drie wijzen? Antwoord: Men neemt wel aan dat er drie wijzen waren vanwege de drie geschenken die werden gegeven: goud, wierook en mirre (Mattheüs 2:11). Maar de Bijbel...

De brief van Elia en de datering van Joël

De brief van Elia en de datering van Joël

De brief van Elia en de datering van Joël De brief van Elia Als koning Joram al enige tijd geregeerd heeft, krijgt hij een brief van de profeet Elia: "Toen kwam er een schrijven tot hem van de profeet Elia, dat luidde: Zo zegt Jahweh, de God van uw vader David: omdat...

Bijbelstudie voor jongeren – Zingen over Gods schepping

Bijbelstudie voor jongeren – Zingen over Gods schepping

Sommige Psalmen bezingen Gods almacht en het feit dat Hij de Schepper is. Gelovigen worden uitgenodigd om Hem met stem en muziek de eer te geven. De evolutieleer berooft God van die eer en pogingen om de Bijbel daarmee te vermengen (theïstische evolutie) doen afbreuk aan Zijn almacht. Houd jij vast aan Gods Woord of laat je je beïnvloeden door on-Bijbelse leringen die van buitenaf de kerk insluipen of van binnenuit de leer ondermijnen? Zing mee met Psalm 33!

Bijbelse tijdlijn geboorte van Jezus

Bijbelse tijdlijn geboorte van Jezus

Bijbelse tijdlijn van de geboorte van Jezus Wanneer het december is, komen veel bekende vragen over de geboorte van Christus bij je op. Sommigen stellen bijvoorbeeld vragen over het relevant maken van kerstpreken, de oorsprong van het Kerstfeest en of het heidens was,...

De wijzen uit het Oosten

De wijzen uit het Oosten

De wijzen uit het Oosten Vraag: "Wat zegt de Bijbel over de drie wijzen uit het Oosten (Magiërs)?" Drie wijzen? Antwoord: Men neemt wel aan dat er drie wijzen waren vanwege de drie geschenken die werden gegeven: goud, wierook en mirre (Mattheüs 2:11). Maar de Bijbel...

De brief van Elia en de datering van Joël

De brief van Elia en de datering van Joël

De brief van Elia en de datering van Joël De brief van Elia Als koning Joram al enige tijd geregeerd heeft, krijgt hij een brief van de profeet Elia: "Toen kwam er een schrijven tot hem van de profeet Elia, dat luidde: Zo zegt Jahweh, de God van uw vader David: omdat...