Artikelen

Bijbel

Home » Inhoud » Theologie » Bijbel

Wat waren de steentijd, bronstijd en ijzertijd écht?

Wat waren de steentijd, de bronstijd en de ijzertijd? En waar vind je deze tijdperken terug in de Bijbelse geschiedenis? Archeologen houden ervan de tijd op te delen in verschillende tijdperken. Dit kan om verschillende redenen verwarrend zijn voor niet-ingewijden....
M
"

Artikelen

Artikelen