Artikelen

Tieners

Home » A. Doelgroepen » Tieners

Paleontoloog Matt schrijft aan kinderen

Speciaal voor de wat oudere kinderen bij Logos Instituut heeft paleontoloog Matt McLain onderstaande brief geschreven over dino's. Deze brief is verwerkt en samengevat tot een fotoverhaal in een nieuwe dinogids. Deze dinogids kunt u t/m 22 juni gratis bestellen via...
Bijbelstudie voor jongeren – Zingen over Gods schepping

Bijbelstudie voor jongeren – Zingen over Gods schepping

Sommige Psalmen bezingen Gods almacht en het feit dat Hij de Schepper is. Gelovigen worden uitgenodigd om Hem met stem en muziek de eer te geven. De evolutieleer berooft God van die eer en pogingen om de Bijbel daarmee te vermengen (theïstische evolutie) doen afbreuk aan Zijn almacht. Houd jij vast aan Gods Woord of laat je je beïnvloeden door on-Bijbelse leringen die van buitenaf de kerk insluipen of van binnenuit de leer ondermijnen? Zing mee met Psalm 33!