Artikelen

Theïstisch evolutionisme vs. creationisme

Home » Type bericht » Debat » Theïstisch evolutionisme vs. creationisme

Kritische analyse van ‘Bijbel en evolutie’ van Henk G. Geertsema (deel 2)

Dit is het tweede deel van mijn recensie van bovengenoemd boek. (Lees hier deel 1 terug.) Hierin komt het derde hoofdstuk aan bod. In dit hoofdstuk richt Geertsema zich op de plaats van de mens in de schepping. Hierbij brengt hij nog even in herinnering, dat hij...
M
"

Artikelen

Artikelen