Featured Image

Wie houdt mij voor de aap? Ir. Gert-Jan van Heugten houdt een lezing over schepping of evolutie in België

Ir. Gert-Jan van Heugten van WaaromSchepping spreekt zaterdag 23 april 2016 bij Christengemeente De Brug in Maasmechelen (België). Van Heugten geeft, onder de titel Wie houdt mij voor de aap? een overzicht van wetenschap, dinosauriërs, fossielen, de zondvloed en aapmensen. Daarnaast is er ruim gelegenheid voor vragen, wordt er een boekentafel verzorgd en is er… Wie houdt mij voor de aap? Ir. Gert-Jan van Heugten houdt een lezing over schepping of evolutie in België“>Read more »

Featured Image

God aan het Woord over de schepping! Ir. Kees Fieggen spreekt over schepping of evolutie in België

De studiedag wordt verzorgd door de werkgroep WeesAlert. Spreker is Kees Fieggen. Kees Fieggen is docent biologie en natuurwetenschappen en schreef ook (mee) aan lesmethodes. Verder werkt hij mee aan bijbelstudieconferenties, schrijft voor een bijbelstudietijdschrift en geeft bijbellezingen over diverse onderwerpen (waaronder over Bijbel en wetenschap). Hij schreef een commentaar over het bijbelboek Hebreeën en… God aan het Woord over de schepping! Ir. Kees Fieggen spreekt over schepping of evolutie in België“>Read more »

Featured Image

Geologie en Bijbel: is er een conflict? Leeuwendaallezing 17 april 2016 te Rijswijk

De gedachte van de zondvloed als een wereldwijde ramp, zoals deze wordt beschreven in Genesis 6-9, wordt door de meeste wetenschappers ontkend. Gelukkig zijn er regelmatig wetenschappers die deze catastrofale gebeurtenis met nieuwe ontdekkingen nieuw leven inblazen. Sommige mensen stellen de vraag: Is de zondvloed belangrijk voor het geloofsleven? Petrus koppelt het verlossingswerk van Christus… Geologie en Bijbel: is er een conflict? Leeuwendaallezing 17 april 2016 te Rijswijk“>Read more »

Featured Image

Joodse historie bevestigd door vondsten in Tempelberg-puin Wat zijn de opmerkelijkste ontdekkingen tot nu toe?

Vorige maand werden onder een parkeerplaats in Jeruzalem twee zegels met namen gevonden uit de eerste tempelperiode. Ze maakten waarschijnlijk deel uit van een zegelring en werden gebruikt om officiële documenten zoals handelscontracten te ondertekenen. Deze vondst staat niet op zichzelf, op meer plaatsen in Jeruzalem worden de laatste jaren bijzondere archeologische ontdekkingen gedaan. Zo… Joodse historie bevestigd door vondsten in Tempelberg-puin Wat zijn de opmerkelijkste ontdekkingen tot nu toe?“>Read more »

Featured Image

Logos Nieuws Jaargang 2 nummer 2

Onze nieuwsbrief is verschenen. Deze nieuwsbrief is hier vrij te downloaden en te verspreiden binnen uw kerkelijke gemeente en kennissenkring, zowel in gedrukte- als in digitale vorm. Logos Nieuws Jaargang 2 Nummer 2

Featured Image

‘God heeft apen gemaakt, en Hij heeft mensen gemaakt, beiden op dag 6’ Voorwoord Nieuwsbrief jaargang 2 nummer 2

Met gepaste trots en een gevoel van dankbaarheid mogen we terugkijken op het openingssymposium van Logos Instituut van zaterdag 13 februari 2016. We mochten veel bezoekers verwelkomen, een mooie mix van oude bekenden en nieuwe enthousiastelingen. En uit de reacties blijkt wel weer: wat is de scheppingsboodschap belangrijk. De feiten zijn voor creationisten en evolutionisten… ‘God heeft apen gemaakt, en Hij heeft mensen gemaakt, beiden op dag 6’ Voorwoord Nieuwsbrief jaargang 2 nummer 2 “>Read more »

Featured Image

Eerste hulp bij ongeloof Mini-symposium 'Hoe ga je om met geloofstwijfel?' op de Evangelische Hogeschool (7 april 2016)

Eerste hulp bij ongeloof is een boek voor mensen die worstelen met vragen over God en de Bijbel. Voor mensen die zichzelf misschien ongelovig noemen, én voor de ‘ongelovige Thomassen’ onder de gelovigen. Gabor Locht was zelf zo’n Thomas. Dit boek is het resultaat van zijn zoektocht. Op een toegankelijke manier bespreekt hij Bijbelse geschiedenissen… Eerste hulp bij ongeloof Mini-symposium ‘Hoe ga je om met geloofstwijfel?’ op de Evangelische Hogeschool (7 april 2016)“>Read more »

Featured Image

Gravitatiegolven en andere golven in onze ontstaansgeschiedenis Chemicus dr. J. Philippaerts houdt een lezing te Oudenaarde (België)

Er zijn de laatste tijd heel wat publicaties verschenen rond ontdekkingen die (soms) rechtstreeks met onze ontstaansgeschiedenis te maken hebben. Op vrijdagavond 11 maart 2016 om 19.30 zal de chemicus dr. Jos Philippaerts een lezing geven te Oudenaarde (België). In deze lezing zal dr. Philippaerts ingaan op deze recente publicaties en ze plaatsen in het… Gravitatiegolven en andere golven in onze ontstaansgeschiedenis Chemicus dr. J. Philippaerts houdt een lezing te Oudenaarde (België)“>Read more »

Featured Image

Heeft God evolutie gebruikt om te scheppen? Prof. dr. M.J. Paul spreekt in Woudenberg

Op D.V. 18 februari 2016 hoopt prof. dr. M.J. Paul tijdens een gemeenteavond die de kerkenraad van wijk I organiseert een lezing te houden over hoe de schepping zich verhoudt tot de evolutietheorie en wat de Bijbel daarover te zeggen heeft. Dr. M.J. Paul is oudtestamenticus, docent aan de Academie Theologie van de Christelijke Hogeschool… Heeft God evolutie gebruikt om te scheppen? Prof. dr. M.J. Paul spreekt in Woudenberg“>Read more »

Featured Image

Logos Nieuws Jaargang 2 Nummer 1

Onze nieuwsbrief is verschenen. Deze nieuwsbrief is hier vrij te downloaden en te verspreiden binnen uw kerkelijke gemeente en kennissenkring, zowel in gedrukte- als in digitale vorm. Logos Nieuws Jaargang 2 Nummer 1

Featured Image

Wat verbindt alle christenen? Voorwoord Nieuwsbrief jaargang 2 nummer 1

U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.