Censuur christelijke schoolboeken?

by | okt 13, 2021 | Nieuws

Zaterdag 9 oktober verscheen een artikel in het NRC met de titel: ‘Dino’s en korte rokjes worden uit de schoolboeken geweerd’. Hiermee werd de aandacht gevestigd op schoolboeken van ‘streng’ christelijke scholen.

Het artikel richt zich op vier punten en schetst daarmee een beeld:

  • ‘De vier grootste educatieve uitgeverijen van Nederland – Malmberg, Zwijsen, Noordhoff en ThiemeMeulenhoff – censureren leermethodes voor het basisonderwijs’.
  • ‘Uitgeverijen hanteren deze richtlijnen om met name streng christelijke scholen niet te verliezen als (potentiële) klant’.
  • ‘Door de ingrepen schetsen de leermiddelen een vertekend en verarmd beeld van de realiteit’.
  • ‘Scholen en overkoepelende onderwijsorganisaties zijn zich niet bewust van de censuur’.

De belangrijkste boodschap staat misschien nog wel onderaan het artikel: ThiemeMeulenhoff zegt, net als Malmberg en Zwijsen: „Wij herkennen ons niet in het geschetste beeld.”

Het Reformatorisch Dagblad besteedde maandag 11 oktober uitgebreid aandacht aan NRC artikel met de kop: ‘Geen dwang richting uitgeverij’ en ‘Geen sprake van censuur in schoolboeken door Reformatorisch Onderwijs’

Citaat uit het laatste artikel: “Neem de evolutietheorie. Die kom je in seculiere methodes tegen als vaststaand feit. Maar daar gaat het christelijk onderwijs echt niet stilzwijgend aan voorbij. Ik denk zelfs dat dit onderwerp zelfs meer aandacht krijgt op reformatorische, evangelische en behoudende protestants-christelijke scholen dan in de rest van Nederland. Er wordt uitgebreid behandeld wat de theorie precies inhoudt, welke onderbouwing ervoor is en hoe zich dat verhoudt tot de Bijbel.”

Onze reactie

Logos Instituut herkent zich ook niet in het geschetste beeld. Onze ervaring is dat scholen en leerkrachten onderwerpen als de evolutietheorie en dinosaurussen juist niet uit de weg willen gaan, maar hier soms wel mee worstelen. Een lesboek dat uitgaat van een naturalistisch wereldbeeld zal spreken over miljoenen jaren in plaats van een paar duizend jaar. Wat spreekt over een toevallig ontstaan van ons heelal in plaats van een heelal dat tot in de details is ontworpen door een Schepper. En ook dat dinosaurussen al lang vóór de mensheid zijn uitgestorven in plaats van dat dinosaurussen met mensen hebben samengeleefd.

Veel scholen en leerkrachten willen deze onderwerpen onderwijzen op een manier die aansluit bij de Bijbelse geschiedenis. Doordat er weinig onderwijsmaterialen zijn die uitgaan van de Bijbelse geschiedenis is het voor leerkrachten vaak ook zoeken hoe ze er mee moeten omgaan.

Kinder-  en lesmaterialen Logos Instituut

Daarom wil Logos Instituut scholen en ouders waar mogelijk ondersteunen en lesmaterialen aanreiken. Daarbij gaan we moeilijke onderwerpen niet uit de weg, maar proberen we ze te bespreken op een manier die recht doet aan de Bijbel en aan de wetenschap. Wij verzorgen bijvoorbeeld gastlessen op scholen en zijn bezig met het ontwikkelen van kinder- en lesmaterialen. Onze laatste Bijbelvast uitgave was een special over dinosaurussen, we hebben van veel leerkrachten en ouders gehoord dat ze deze goed hebben kunnen gebruiken in hun onderwijs.

Aangepast op 15 oktober 2021

 

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!