Volgens het standaard evolutiemodel komen mensen uit Afrika. Maar hoe passen Aziatische mensenfossielen in dat plaatje? Door vondsten uit China moet misschien wel het hele model op de schop.

In 1929 werd in China een menselijke schedel gevonden. Deze ‘Peking-mens’ wordt nu ingedeeld bij de Homo erectus, een evolutionaire voorouder van de moderne mens, maar vroeger zag men dit als aanwijzing dat de mens niet uit Afrika, maar uit Azië kwam. Er zijn nog veel vraagtekens rondom het huidige evolutieplaatje. Is de moderne mens voortgekomen uit H. erectus of uit een andere lijn?

Vaak worden de Aziatische fossielen bekeken vanuit het out-of-Africa-model, dat stelt dat mensensoorten in Afrika zijn geëvolueerd. Maar dat model ligt nu onder vuur vanwege Chinese vondsten die niet lijken te passen binnen de bekende Homo-soorten. In een artikel in Nature worden opmerkelijk genoeg twee visies over menselijke evolutie gepresenteerd: het standaard out-of-Africa-model en een ‘nieuwe’ visie waarbij de mens dan misschien wel oorspronkelijk uit Afrika kwam, maar de moderne mens juist vanuit het Midden-Oosten de wereld bevolkt heeft. Het gevoel bekruipt je dan toch wel dat, afgezien van de hoge ouderdommen die aan de verschillende ‘mensensoorten’ worden toegekend, dit plaatje erg lijkt op wat er in de Bijbel staat. Na de zondvloed en de toren van Babel verspreidden de mensen zich immers vanuit het Midden-Oosten over de wereld. Het Nature-artikel geeft eerlijk toe dat er nog veel onbekend is over de vermeende menselijke evolutie. De Chinese overheid investeert miljoenen in het beantwoorden van dit soort vraagstukken. Maar niet alle westerse wetenschappers zijn hier blij mee. Sommigen denken dat er politieke motieven zijn en dat China zichzelf belangrijk wil maken als het beginpunt van de moderne mens.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Nunen, H. van, 2016, Chinese evolutie, Weet 41: 10.