Veel aanhangers van moderne theologie zeggen dat ze Christus kennen en navolgen. Maar Zijn Woord wordt door hen niet geloofd. Als Hij spreekt over de zondvloed dan ontkennen ze die. Sterker nog, ze stellen dat de zondvloed een sta in de weg is om Christus te volgen.1

Theologische argumenten glijden af op hun bijbelkritische pantser. Ook buitenbijbelse bronnen die de zondvloed bevestigen, worden door hen genegeerd.2 Discussie lijkt zinloos.

Tijd om de aardbol zelf te laten getuigen. Als mensen zwijgen, dan zullen stenen spreken!

Onderstaande korte studies behandelen de Nederlandse geologie voor een lekenpubliek. Laagdrempelig, interessant en leerzaam. De eerste vertrekt vanuit de diepe ondergrond. De tweede onderzoekt vanaf het maaiveld.

Tip: laat deze presentaties zien in je klas, je kerk, je studentenvereniging en je Bijbelstudiegroep. Laat zien dat de Bijbel ook historisch betrouwbaar is. Ben je zelf leerkracht of predikant? Benut dit materiaal dan alstublieft. Laat dit niet ongebruikt liggen; liken helpt natuurlijk ook.

Zoutpijlers

IJstijd

Voetnoten

  1. http://lazarus.nl/2017/10/ark-noach/#gs.7R4w9iQ
  2. https://logos.nl/de-echo-van-genesis-in-volksmythen/

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Stef Heerema

Written by

Stef Heerema doet sinds 2006 structureel onderzoek naar het ontstaan van zoutformaties en ijstijd verschijnselen. Zijn eerste wetenschappelijke publicatie dateert van 2009. Hij is lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Stef Heerema heeft nieuwe ontdekkingen gedaan over het ontstaan van de zoutlagen onder Noord-Nederland en ontdekte hoe de Bijbelse zondvloed hierdoor wordt bevestigd.