COLUMN – De scheppingslijn kwijt

by | feb 24, 2021 | Onderwijs

Het is opmerkelijk dat christenen steeds opnieuw proberen de evolutietheorie in hun geloof een plaats te geven. Naturalistische evolutionisten zelf achten dat onmogelijk. De zogenaamde ‘theïstische evolutionisten’ maken scheiding in hun geloof tussen de zondeval en het verlossingswerk van Jezus. Volgens de evolutietheorie is de dood er immers al voor de eerste mens, en dus ook voor de zondeval en de verbondsbelofte in Genesis 3. Wie in God als Schepper gelooft, zou ook vanuit dat oogpunt wetenschap moeten bedrijven. De Bijbel herhaalt keer op keer dat ontzag voor God het begin van alle wijsheid en kennis is. De door God gegeven kennis en wijsheid mogen worden gebruikt om Zijn schepping te onderzoeken, te onderhouden en te bewaren.

Evolutionisten kunnen niet anders dan axioma’s als uitgangspunt gebruiken om hun stellingen te onderbouwen. Zelf erkennen steeds meer evolutionisten dat allerlei aspecten van het evolutiemodel, van de oerknal tot de ontwikkeling van het leven, zo veel ontbrekende schakels hebben dat het een geloofskwestie is geworden. Evolutionisten kunnen christenen dan ook alleen maar wegzetten vanuit hun eigen afwijzing van God, maar niet op basis van wetenschappelijke bewijzen of stellingnames.

In het creationistische kamp wordt het enthousiasme om aan de weg te timmeren steeds groter. Weet is succesvol en bestaat al negen jaar. Het actieve Logos Instituut ontstond als samenwerking tussen vele creationisten. Zelf schreef ik de brochure Sociaal darwinisme en abortus en maakte de documentaire Evolutie, Auschwitz en abortus(www.brinktv.com). Hierin worden verbanden gelegd tussen evolutie, de holocaust en de abortusfilosofie.

Die laatste veroverde na de Tweede Wereldoorlog in rap tempo de wereld. Naar schatting heeft de abortuspraktijk sinds die tijd al meer dan een miljard slachtoffers gemaakt. Het evolutionistisch eugenetisch denken, dat mensen met ‘slechte genen’ zich niet mogen voortplanten, rukt steeds meer op. Veel mensen willen geen kind meer met aangeboren afwijkingen zoals het syndroom van Down.

Het is verheugend om te zien dat de Bijbelse openbaring levend en krachtig is en blijft, terwijl de evolutietheorie steeds meer vastloopt in de eigen onmogelijkheid van opgeworpen axioma’s. Denk bijvoorbeeld aan de fossielen, die geen overgangsvormen laten zien.

De strijd wordt steeds agressiever. Creationisten zijn geroepen om het vaandel van de Waarheid (dat ontzag voor God het beginpunt is van alle wijsheid, wetenschap en kennis) hoog te houden. Daar hebben we geen theïstische evolutiekronkels voor nodig.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Dorenbos, L.P., 2018, De scheppingslijn kwijt, Weet 54: 43.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!