COLUMN: Twijfelzaaiers

by | aug 24, 2020 | Genetica, Onderwijs

Steeds vaker hoor je theologen beweren dat Darwin gelijk had. Deze twijfelzaaiers verkondigen dat God schiep door evolutie, dat de historiën in Genesis als mythes moeten worden gezien. Als allegorieën misschien, maar zeker niet als echt gebeurde geschiedenissen, als waarheid. Voor christenen betekent dat nogal wat! Een kind kan dat begrijpen. Als Darwins evolutie waar is, dan is Genesis niet waar. Dan schiep God niet door Zijn Woord, maar door lijden, ziekte en geweld. Zijn Woord is dan niets waard en de Bijbel begint met leugens. God loog toen Hij zag dat Zijn Schepping goed was. En Paulus vergiste zich hopeloos toen hij over de dood sprak als ‘de laatste vijand.’

07

Want in het land van Darwin is de dood een vriend. ‘Aldus volgt direct uit de oorlog in de natuur, uit hongersnood en dood, de meest verheven zaak die we ons kunnen indenken, namelijk de productie van de hogere dieren’, concludeerde Darwin (in de vertaling van Ludo Hellemans, 2000). Darwins survival of the fittest staat diametraal op Christus’ uitspraak om je naaste lief te hebben als jezelf. Wat voor een god is het die de dood van miljoenen apen nodig heeft om een Adam-en-Eva-populatie van oermensen te ‘scheppen’? Is de god van de evotheïsten, die de dood als vriend verkondigen en de mens als een geëvolueerde aap, het waard te aanbidden?

Informatie

Let wel, Darwins theorie was typerend voor zijn tijd. In de negentiende eeuw dacht men slechts in naturalistische termen. Naturalisme is de filosofie die ervan uitgaat dat er naast materie niks bestaat. Darwins selectionisme is een louter materialistische visie op de wereld – een schepping zonder god. Tegenwoordig weten goed ingelichte wetenschappers dat deze visie fout is: de belangrijkste factor in het universum is namelijk informatie. De mens en de aap, zoals chimpansee en gorilla, hebben nooit een gemeenschappelijke voorouder gehad. Dat kun je afleiden uit de informatie die je in het menselijk genoom aantreft door de nieuwste genetische analyses erop los te laten. Dan zie je dat we megabits aan unieke informatie in ons genoom hebben; het verschil is minstens 1600 genen. Darwin en Christus hoeven dus helemaal niet te worden verenigd, want Darwins materialisme is bio-informatisch weerlegd. Hopelijk gaan evotheïsten zich nog eens verdiepen in de biologie en inzien dat God schiep door Zijn Woord, door informatie die je overal in het universum aantreft. Want wat ze nu als verzoening van Christus en de wereld brengen is hopeloos verouderd negentiende-eeuws materialisme, dat volledig voorbijgaat aan het onstoffelijke karakter van de informatie die in het DNA aanwezig is. Theologen die Darwin en Christus willen verenigen, zouden zich in de biologie moeten gaan verdiepen. Ze zouden daarmee een onweerlegbaar argument voor het bestaan van de Intelligente Schepper hebben, want informatie is de onstoffelijke signatuur van God. Theologen kunnen zich dan weer concentreren op dat wat ze zouden moeten doen: de verkondiging van het Evangelie.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Borger, P., 2017, Twijfelzaaiers, Weet 43: 37.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!