Creationist weggediscrimineerd uit Grand Canyon

by | mei 11, 2017 | Geologie, Nieuws

Laatst berichtte ik dat ik samen met Stef Heerema bezig ben onderzoek te doen naar het stolgedrag van gesmolten zout.1 Creationistisch onderzoek in actie. Dat voerde ik aan als tegenwerping op de veelgehoorde beschuldiging dat creationisten geen eigen wetenschappelijk onderzoek doen. Een nieuwsbericht van Answers in Genesis dat deze week verscheen geeft nog een reden waarom er relatief weinig creationistisch onderzoek wordt gedaan: het word je gewoon onmogelijk gemaakt. 2

De grenzen van radioactieve datering

Grand Canyon in Arizona (VS) is een ‘icoon van evolutie’, de vele laagjes laten immers mooi de miljoenen jaren zien, nietwaar? Nee hoor, zou geoloog Andrew Snelling, verbonden aan Answers in Genesis beweren.3 In de Grand Canyon zie je geen sporen van miljoenen jaren, maar van de wereldwijde zondvloed.

Discriminatie

Andrew voert al 25 jaar onderzoeken uit in de Grand Canyon. Toen hij probeerde om van het parkbestuur toestemming te krijgen voor een nieuw onderzoek werd hem dat ineens moeilijk gemaakt. Ze legden hem zulke strenge voorwaarden op dat er zo goed als niet aan te voldoen was. Nu zou je kunnen denken dat het parkbestuur en Binnenlandse Zaken (dat de nationale parken van de VS onder haar hoede heeft) op grond van wetenschappelijke argumenten Snelling de toegang weigerden. Maar dan heb je het mis. Hij mag het onderzoek niet doen op grond van zijn geloof en zijn wetenschappelijke visie (Andrew gelooft in de betrouwbaarheid van de Bijbel, namelijk dat de aarde jong is en dat er een wereldwijde zondvloed is geweest).4 Het lijkt dus te gaan om een simpel gevalletje van discriminatie.

Zwaargewicht

Met een doctoraat in de geologie en tal van wetenschappelijke publicaties achter zijn naam is Andrew Snelling met recht een wetenschappelijk zwaargewicht te noemen. Daarom is het des te opvallender dat, volgens de documentatie van het Grand Canyon nationale park, Andrew de enige is geweest die de afgelopen jaren moeite heeft gehad met het verkrijgen van toegang voor onderzoek.

Gelukkig wordt zijn zaak opgepikt door de Alliance Defending Freedom (ADF).5 Die maken zich middels rechtszaken hard voor de gelijke behandeling van burgers. De ADF draagt Andrew blijkbaar een warm hart toe: ze hebben aangeboden zijn zaak pro bono op te nemen. Wordt vervolgd…

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website WaaromSchepping. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. https://logos.nl/zout-uitvoering-zoutonderzoek/.
  2. Zie ook https://answersingenesis.org/about/press/2017/05/09/discrimination-lawsuit-filed-christian-geologist-grand-canyon/.
  3. https://answersingenesis.org/bios/andrew-snelling/.
  4. https://waaromschepping.wordpress.com/2016/06/07/was-de-zondvloed-wereldwijd/.
  5. http://www.adflegal.org/.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!